Интегрисана заштита приватности (Privacy by Design) на српском

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Канцеларија комесара за информације и приватност канадске провинције Онтарио,  објавила је на свом званичном сајту српски превод 7 основних принципа на којима се заснива интегрисана заштита приватности (Privacy by Design).

Концепт интегрисане заштите приватности о коме смо писали претходно је осмислила Ана Кавоукиан (Ann Cavoukian), која од 1997. године врши функцију комесара за заштиту информација и приватности канадске провинције Онтарио. Комесаријат за заштиту информација и приватности Онтарија на челу са госпођом Кавоукијан је истовремено и најпознатији промотер концепта.

Седам основних принципа на којима се заснива концепт интегрисане заштите приватности као и пропратни текст је са енглеског језика превео и приредио аутор овог текста, који је због доприноса промоцији концепта кроз свакодневну примену концепта у својој пракси истовремено проглашен за Амбасадора заштите приватности.

Према сајту Комесаријата за информације и приватност Онтарија, Амбасадори заштите приватности су ексклузивна група појединаца или организација, лидера у области приватности. У циљу пружања квалитетне заштите подацима о личности они свој рад заснивају на поштовању принципа интегрисане заштите приватности, промовишући проактивну заштиту приватности и њену интеграцију у информационо-комуникационе технологије, пословну праксу и дизајн производа и услуга.

Почасну титулу Амбасадора заштите приватности носе личности као што су Петер Хустинкс (Peter Hustinx), Супервизор за заштиту података о личности ЕУ; Џулс Полонетски (Jules Polonetsky), Директор и ко-предсједник организације Future of Privacy Forum; Џозеф Алхадеф (Joseph Alhadeff), Генерални директор за приватност и Подпредседник компаније Oracle.

Због његове очигледне вредности и значаја, иза концепта интегрисане заштите приватности стоји и Европска Унија. Смернице за управљање ризицима код апликација заснованих на идентификацији путем радио-фреквенције које је Европска комисија објавила јануара 2011, заснивају се на принципима интегрисане заштите приватности. Исто тако, Радна група члана 29 (Article 29 Working Party) која је саветодавно тело Европске комисије за питања приватности и заштите података о личности подржава принцип интегрисане заштите приватности.

Објављивање принципа интегрисане заштите приватности на српском језику представља значајан догађај када је у питању напредак домаћег права информационо-комуникационих технологија, нарочито ако се има у виду да овај концепт представља de facto светски стандард у области заштите приватности, података о личности и управљања ризицима у овој области.