Гугл се нагодио са челницима ЕУ за заштиту конкуренције

Истраживач у оквиру ЛАСТ-ЈД ЕМ програма (Law, Science and Technology PhD), члан Програмског савета Друштва судија Србије и мастер права Европских Интеграција.

  • linkedin

Гугл (Google) се нагодио са челницима ЕУ за заштиту конкуренције и на тај начин окончао трогодишњу истрагу око праксе Гугл претраживача која се наводно противи правилима за заштиту конкуренције у ЕУ. На тај начин  Гугл је, бар привремено, отклонио опасност  да га Европска комисија казни огромном новчаном казном (спекулисало се о цифрама са више од милијарду долара). Према постигнутом договору Гугл неће платити новчану казну и неће бити изречен формално било какав акт којим се утврђује да је Гугл противзаконито поступао.

Сама истрага је званично покренута у новембру 2010 године, када је Европска комисија истакла да постоји основана сумња да је Гугл повредио конкуренцију злоупотребом доминантног положаја на тржишту пружања услуга интернет претраживања, односно промовисања одређених производа у оквиру резултата претраге.

Накнадно су додати и наводи да је Гугл блокирао мање европске претраживаче на интернету, као и оптужба од стране Мајкрософта да је Гугл злоупотребио свој доминанти положај на тржишту.

Након трогодишње званичне истраге и преговора који су вођени, као две одбијене гуглове понуде за нагодбу и повремених јавних упозорења од стране ЕУ, данас је Хоакин Алмуниа (Joaquín Almunia), Европски комесар за заштиту конкуренције  изашао са саопштењем да је начелни договор постигнут. Европски комесар је истакао даће до краја године да саслуша коментаре гуглових конкурената пре него што учини одлуку о нагодби коначном, мада је изразио сумњу у могуће накнадне измене.

Гугл захвата отприлике 90% претрага у оквиру многих тржишта у Европској Унији, више него у сличним тржиштима у Сједињеним Америчким Државама (око 70%). Нагодба обухвата проблеме истакнуте од стране Европске комисије 2012-те године да Гугл неправедно и неконкуретно промовише у својим резултатима претраге. Током година истицане су и друге  примедбе: да Гугле неовлашћено копира садржај са других сајтова, приморава издаваче да потпишу ексклузивне уговоре и да одвраћа кориснике од других сајтова за рекламирање. Ипак, ова питања су углавном решена у претходним понудама за нагодбу.

Овакав исход се може тумачити као јако повољан за Гугл који је избегао плаћање енормне новчане казне која му је претила. Ипак одређене промене мораће да уследе. Најочигледнија промена ће бити управо истицање изнад понуђених производа (након претраге за рецимо неким кућним апаратом) ознаке да су то Гугл спонзорисани резултати претраге, а поред ће бити понуђени и алтернативе које су резултат претраге са других претраживача. На тај начин нпр. нећемо долазити у ситуацију да производ који објективно има мали удео у тржишту, плаћеном рекламом излази испред далеко продаванијих производа, исте категорије, а да купац може да помисли да је то резултат популарности самог промовисаног производа.

Са друге стране, од почетка истраге до данас, Гуглово пословање у другим тржиштима је такође ојачало његову позицију на глобалном тржишту, а сама нагодба за претрагу ни на који начин не утиче на понуду Гугла на пољу рачунарства у облацима (енг. cloud computing), имејла, мапа или других комерцијалних услуга. Оваква нагодба не захтева ни измене у алгоритму који да је резултате претраге. Питање је да ли ће и на који начин оваква нагодба утицати на пословање Гугла.

 

О самом нагодби прочитај више у изјави Европског комесара за заштиту конкуренције Хоакина  Алмуниа, на сајту Европске комисије.