Европски центар за сајберкриминал

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Европски центар за сајберкриминал (European Cybercrime Centre EC3) је основан прије скоро годину дана, у јануару ове године. EC3 је основан као одговор на пораст криминала у области информационо-комуникационих технологија, и осмишљен је као одговор ЕУ на неопходност заједничке акције у циљу његовог спречавања.

У свом раду, Европски центар за сајберкриминал се суочава са проблемима из три области:

  • криминално дјеловање организованих група у циљу стварања профита активностима као што је онлајн превара
  • криминалне активности са тешким посљедицама по жртву као што су злостављање дјеце или сексуално злостављање путем Интернета
  • активности које угрожавају критичну структуру информационих система у Европској Унији.

Европски центар за сајберкриминал је уско повезан са Европолом, у чијим се просторијама и налази, чиме је поједностављен приступ већ постојећој европоловој инфраструктури и мрежи за спровођење закона.

Рад Центра предводи Троелс Ертинг, (Troels Oerting).

Извор инфографије о раду центра: Европска Комисија

Објављено

у

од