Warning: Creating default object from empty value in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6274 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/themes/blade/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php:29) in /customers/e/a/7/pravoikt.org/httpd.www/wp-content/plugins/srbtranslatin/lib/Core/LanguageManager.php on line 49 Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА | ПравоИКТ

Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА

Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА

Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА 720 380 Милан Војводић
Милан Војводић

Дипломирани правник са фокусом на информациону безбедност. Ради у Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Сектор за информационо друштво. Био члан делегације Р. Србије на скринингу у оквиру ПГ 10 - Информационо друштво и медији.

Текст пред вама представља кратак преглед оснивања, структуре и надлежности Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА). У претходним текстовима ПравоИКТ је обрађивао поједине теме везане за рад ЕНИСЕ:

Шта је ЕНИСА?

Европскa агенцијa за безбедност мрежа и података ЕНИСА (енг. European Network and Information Security Agency) је основана Уредбом Европског парламента и Савета бр. 460/2004 са ограниченим мандатом, који је, на предлог Европске комисије, два пута продужаван. Новом Уредбом (ЕУ) број 526/2013 се Уредба бр. 460/2004 ставља ван снаге, и поново се утврђују питања од значаја за рад агенције.

ЕНИСА је орган Европске уније и има статус правног лица. У свакој од држава чланица ЕНИСА има најширу правну способност која правна лица имају по закону државе чланице. Агенција може да закључује уговоре у складу са правом које се примењује на конкретан уговорни однос.

Задатак ЕНИСЕ је да врши послове у циљу успостављања високог нивоа безбедности мрежа и података у Европској унији, подизања свести о информационој безбедности и развоја и промовисања културе безбедности мрежа и података за добробит грађана, потрошача, предузећа и органа јавне власти Европске уније, као и доприноса успостављању и добром функционисању унутрашњег тржишта.

ЕНИСА доноси годишње и вишегодишње програме пословања, чији нацрт припрема извршни директор, а разматра и усваја Управни одбор.

Захтеви за саветима и подршком који су у вези са надлежношћу подносе се извршном директору, који о поднетом захтеву и потенцијалним активностима по захтеву обавештава Управни одбор и Извршни одбор. Захтев могу да поднесу Европски парламент, Савет, Европска комисија и надлежна регулаторна тела држава чланица, као што су тела дефинисана чланом 2. Директиве број 2002/21/EC о заједничком правном оквиру за електронске комуникационе мреже и сервисе.

ЕНИСА се финансира од средстава из буџета Европске уније, средстава трећих земаља које учествују у раду
Агенције, као и донација држава чланица у новцу или натури. Управни одбор усваја буџет по спроведеној процедури утврђеној Уредбом.

У раду Агенције могу да учествују треће земље које су закључиле споразуме са Европском унијом на основу којих су усвојени и примењени акти ЕУ у областима уређеним овом уредбом.

Уредбом се утврђују органи агенције, њихов делокруг послова, састав, избор и трајање мандата. Органи ЕНИСЕ су Управни одбор, Извршни одбор, извршни директор и Стално тело заинтересованих страна.

Надлежност ЕНИСЕ

ЕНИСА је надлежна за обављање послова:

  • подршке развоја политика и прописа Европске уније у области безбедности мрежа и података;
  • подршке развоју капацитета у области безбедности мрежа и података;
  • сарадње између надлежних тела и других заинтересованих институција;
  • подршке инстраживању, развоју и стандардизацији;
  • сарадње са органима и организацијама Европске уније, укључујући и оне који су надлежни за послове заштите од високотехнолошког криминал и заштите приватности и података о личности;
  • учествовања у сарадњи са трећим земљама и међународним организацијама у циљу промовисања међународне сарадње у области безбедности мрежа и података.

Уредба број 526/2013

Овим актом уређује се правни статус, надлежности, организација, финансирање, статус запослених лица и остала питања везана за функционисање Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА).

Уредба (ЕУ) број 526/2013 Европског парламента и Савета од 21. маја 2013. године о Европској агенцији за безбедност мрежа и података ставља ван снаге Уредбу број 460/2004. Чланом 35. Уредбе утврђено је да се ставља ван снаге Уредба број 460/2004 о оснивању Европске агенције за безбедност мрежа и података, као и да је агенција успостављена важећом Уредбом правни следбеник агенције основане Уредбом број 460/2004.

ЕНИСА се успоставља за период од седам година, са могућношћу да се тај период продужи на предлог Европске комисије.

Милан Војводић

Милан Војводић

Дипломирани правник са фокусом на информациону безбедност. Ради у Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Сектор за информационо друштво. Био члан делегације Р. Србије на скринингу у оквиру ПГ 10 - Информационо друштво и медији.

All stories by:Милан Војводић