АvePoint методологија за спровођење студије утицаја на приватност

АvePoint методологија за спровођење студије утицаја на приватност

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

увод

У претходним текстовима на тему студије утицаја на приватност смо објаснили њихов појам и значај, основне фазе њиховог спровођења, а причали смо и о појму ризика за приватност и начинима његове идентификације.

Предмет овог текста биће један од корисних алата који омогућава лакше и брже спровођење студије утицаја на приватност. У питању је AvePoint методологија, која на систематичан и прегледан начин води кроз поступак евалуације, процене и извештавања о потенцијалним ризицима за приватност неког пројекта.

AvePoint методологија

AvePoint методологија за спровођење студија утицаја на приватност (енг. Privacy Impact Assessment, PIA) је ”дигитално” технолошко решење које служи превазилажењу проблема везаних за ”аналогно” спровођење студија утицаја на приватност. Дакле, уместо да се заснива на штампаној документацији, ово решење омогућава систематску онлајн колаборацију актера студије утицаја на приватност и тиме је олакшава и убрзава.

Овај вид аутоматизације процеса спровођења студија утицаја на приватност води поједностављењу и рационализацији процеса имајући за последицу квалитетнију идентификацију и евалуацију ризика, али и потпуније рапортирање и коначно – израду детаљног завршног извештаја.

предности методологије

Предности AvePoint методологије у корпоративном окружењу које подразумева анализу комплексних ИТ пројеката заснованих на обради велике количине података о личности су очигледне.

Осим детаљне анализе животног циклуса података о личности у оквиру ИТ система или организације, методологија омогућава усклађивање са правном нормама које регулишу ову област.

Друга карактеристика ове методологије је скалабилност, односно способност укључивања параметара везаних за безбедност информативних система и тестирање њихове рањивности. Овим се стиче детаљнија слика о ризицима који могу угрозити податке о личности који се у датом систему обрађују.

Коначно, олакшано писање завршног извештаја представља огромну предност у односу на друге сличне процедуре, пошто се процес убрзава, а извештаји обликују према јединственом моделу који олакшава њихово анализирање.

ресурси

Ресурси на којима се заснива AvePoint методологија спровођења студије утицаја на приватност доступни су на сајту ове организације и могу се слободно преузети.

заједница

На крају, предност AvePoint методологије за спровођење студије утицаја на приватност је постојање форума, односно активне заједнице професионалаца из ове области који размењују знања, информације и најбоље праксе и помажу једни другима у имплементацији ове методологије.

Често, у живот форума укључени су експерти Међународне асоцијације професионалаца у области приватности (енг. International Association of Privacy Professionals, IAPP) који у великој мери доприност квалитету дискусија које се овде воде.

Када су у питању технички проблеми везани за саму AvePoint технологију, за то постоји посебан портал на коме се може тражити стручна помоћ њиховог тима.