Владимир Мареновић је адвокат чија је пракса усмерена на права интелектуалне својине и нелојалну конкуренцију.

Десетогодишње искуство у области жиговног права, домена, пословне тајне и заштите потрошача, Владимир је стекао у канцеларији Живко Мијатовић & Партнерс, са којом и данас сарађује. Канцеларија Живко Мијатовић & Партнерс ужива светску репутацију, а своје клијенте заступа како пред ЕУИПО-ом (Заводом за интелектуалну својину ЕУ) и заводима за интелектуалну својину још 14 земаља, тако и пред другим органима (управним и судским) у поменутим јурисдикцијама.

Владимир je именован за арбитра Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије.

Течно говори енглески језик.

Vladimir Marenović, Author at PravoIKT

Author: Владимир Мареновић

  • Решавање доменских спорова у Албанији

    Решавање доменских спорова у Албанији

    Решавање доменских спорова у Албанији је до недавно било могуће само искључиво пред судовима. Прошле године на снагу су ступили Правила о решавању спорова поводом назива .AL домена заи постала су део уговора о регистрацији назива интернет домена. Поступак према овим Правилима се води пред албанском Агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге.