ENISA Indikatori bezbednosnih incidenata

ENISA: Indikatori bezbednosnih incidenata

Evropska agencija za bezbednost mreža i podataka (ENISA) objavila je studiju „Indikatori bezbednosnih incidenata – merenje uticaja incidenata koji značajno pogađaju elektronske komunikacije“, čija je namena proučavanje onih situacija prema čijim se svojstvima i intenzitetu određuje kritičnost incidenta u javnim komunikacionim mrežama i uslugama.

Studija uticaja na privatnost: identifikacija rizika (4)

U ovom tekstu biće reči o procesu identifikacije rizika u okviru sprovođenja studije uticaja na privatnost. U toku ove faze tim evaluatora treba da ustanovi postojanje rizika koji mogu ugroziti privatnost ili podatke o ličnosti pojedinaca u okviru datog projekta. Cilj odnosno konkretan rezultat je dobijanje detaljne liste svih rizika koji proizlaze iz obrade podataka na kojoj se dati projekat zasniva.

Studija uticaja na privatnost: pojam rizika (3)

Procena i sprečavanje rizika za privatnost predstavljaju sastavni deo procesa upravljanja rizicima u okviru svakog IKT projekta. Ovaj tekst objašnjava pojam rizika za privatnost i daje konkretne primere koje svaki projekt-menadžer može da upotrebi kao polaznu tačku za identifikaciju i procenu rizika koji se tiču projekta na kome radi.

ENISA: Tehničke smernice za izveštavanje o incidentima

Agencija za sigurnost informacija i mreža Evropske Unije ENISA (European Network and Information Security Agency – ENISA) objavila je tokom 2013 godine izveštaj pod naslovom Tehničke smernice za izveštavanje o incidentima. Smernice su upućene organima država članica EU zaduženima za regulaciju sektora telekomunikacija (srpski ekvivalent bi bilo ministarstvo zaduženo za telekomunikacije), i odnose se na primenu člana 13 Evropske direktive 2009/140/EC o telekomunikacijama.

Kalkulator rizika za privatnost

Eldermanov indeks rizika za privatnost (The Edelman Privacy Risk Index – ePRI) pomaže organizacijama da identifikuju i shvate rizike vezane za privatnost i  bezbijednost informacionih sistema, čije ostvarivanje može negativno uticati na njihovu reputaciju i izazvati druge troškove. Indeks i kalkulator izrađeni su u saradnji sa institutom Ponemon (Ponemon Institute) Činjenica je da potrošači hoće […]

strategija zaštite privatnosti u šest koraka

Bez obzira da li je u pitanju državna firma, javna ustanova ili internacionalna privatna kompanija, svaka organizacija koja radi sa podacima o ličnosti bi trebalo da ima kvalitetnu politiku njihove zaštite. Put do nje podrazumijeva nekoliko relativno jednostavnih koraka.