Privacy by Design

7 основних принципа интегрисане заштите приватности

Аутор: Ђорђе Ђокић (превод и обрада)

Језик: српски, енглески

Издавач: ПравоИКТ, 2014

Template not found

Подели ”Privacy by Design: 7 основних принципа интегралне заштите приватности”

Синопсис

Privacy by Design, концепт који на српски преводимо као Интегрисана заштита приватности представља проактиван приступ заштити приватности и података о личности. Концепт се заснива на 7 основних принципа који објашњавају неопходност и начин интеграције адекватних мера заштите приватности и података о личности у информационо-комуникационе технологије од почетка до краја њиховог животног циклуса: од фазе концепције и дизајна до изласка из употребе.

“Privacy by Design” се заснива на схватању да се будућност приватности не може осигурати простим усклађивањем са правном регулативом; уместо тога, она мора постати подразумевани режим рада организација.

Принципи концепта “Privacy by Design” могу да се примене на све врсте података о личности, али би их требало нарочито применити на осетљиве податке као што су подаци о нечијем здравственом стању или финансијама. Снага мера заштите приватности тежи да буде пропорционална осетљивости података.

Циљеви концепта “Privacy by Design” - осигурање приватности и стицање контроле над сопственим подацима о личности, као и задобијање одрживе конкурентске предности кад су организације у питању - могу бити остварени применом 7 основних принципа.

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Мастер европског права, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”, Експерт-евалуатор Европске комисије, Privacy by Design Ambassador. Докторски кандидат Универзитета у Бордоу.