Evropski parlament usvojio Nacrt opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

U sredu, 12. marta 2014. godine Evropski parlament je ogromnom većinom glasova usvojio tekst Nacrta opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Za tekst je glasao 621 poslanik, sa 10 glasova protiv i 22 uzdržana.

U skladu sa zakonodavnom procedurom, Nacrt uredbe je prošao kroz Parlamentarni odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) u oktobru prošle godine. Parlament je usvojio Nacrt uredbe u nepromenjenom obliku.

Istovremeno, pored usvajanja Nacrta uredbe, Evropski parlament je usvojio i predlog Evropske direktive o policiji i krivičnom pravosuđu.

U nastavku zakonodavne procedure o Nacrtu uredbe o zaštiti podataka o ličnosti bi trebalo da se izjasni Savet ministara EU, nakon čega otpočinju trilateralni pregovori između Evropske Komisije, Parlamenta i Evropskog Saveta.

Dugo očekivani Nacrt uredbe o zaštiti podataka o ličnosti je u zakonodavnoj proceduri od 25. januara 2012 godine, kada ga je Evropska komisija objavila u cilju osavremenjavanja zastarelog pravnog okvira za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti zasnovanog na Direktivi 95/46/CE.

Budući da uvodi dodatne mere zaštite, prava građana kao i obaveze na strani rukovalaca podacima, Nacrt uredbe je bio predmet izuzetno snažnog otpora i lobiranja, naročito od strane multinacionalnih kompanija čiji se ekonomski modeli zasnivaju na prikupljanju i obradi podataka o ličnosti.

Ako bude usvojen u sadašnjem obliku, Nacrt uredbe će imati značajan uticaj na digitalnu ekonomiju, pošto predviđa dodatne obaveze pri obradi podataka o linčosti, kao i oštre sankcije za njihovo nepoštovanje.

foto: © European Union 2014 – EP

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

One Comment

  1. Pingback: Kraj sporazuma o transferu podataka između EU i SAD? | Pravo IKT

Comments are closed.