e-trgovina

e-trgovina (e-commerce): nova pravna rešenja za nove modele poslovanja

EU ODR: platforma (1)

Evropska komisija pokrenula je 15-tog februara 2016. godine, novi sajt-platformu za rešavanje sporova putem Interneta. EU ODR platforma zamišljena je kao lako dostupna početna stanica i sveobuhvatan alat koji pomaže strankama u rešavanja onlajn prekograničnih potrošačkih sporova. Pristup Evropske komisije ima svojih prednosti i mana koje ćemo analizirati u nekoliko narednih tekstova. Razvoj ODR-a ODR […]

Bitkoin i onlajn kockanje

Bitkoin i onlajn kockanje

Bitkoin je još uvek nov fenomen u domenu finansija koji se pozicionira u oblasti igara na sreću, ali sa evidentno progresivnim tendencijama. Njegove osobine čine ga jako atraktivnim, obzirom da ima ima određene prednosti u odnosu na tradicionalne valute i instrumente finansijskih transfera. Osnovne prednosti jesu te da Bitkoin omogućava izuzetno brze i neuporedivo jeftinije transakcije nego što je to slučaj sa tradicionalnim valutama. No, upotreba Bitkoina u onlajn kockanju svakako ima svoje prednosti, ali i mane.

e-Trgovina: nova publikacija sajta PravoIKT

e-Trgovina: nova publikacija sajta PravoIKT

Elektronska publikacija pod naslovom e-Trgovina: pravna rešenja za nove modele poslovanja, koju izdaje PravoIKT je dostupna za preuzimanje sa našeg sajta.
Nastala na osnovu originalnih stručnih radova naših saradnika objavljenih u periodu od oko godinu dana, ova zbirka tekstova na jednostavan i lako razumljiv način obrađuje aktuelne interdisciplinarne teme iz oblasti e-Trgovine.

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

U slučaju Loreal protiv iBeja Sud pravde EU kreativno interpretira norme o zaštiti žiga i definiše izuzetke od odgovornosti u smislu čl.14 Direktive o e-trgovini EU. Sazvan na osnovu prethodnog pitanja u sporu koji se vodio pred sudovima Ujedinjenog Kraljevstva, Sud pravde EU razjašnjava obaveze preduzeća koja vode internet tržište da spreče povrede žiga od strane svojih korisnika.

Put svile (Silk Road) - zloupotreba Bitkoina i ilegalna onlajn tržišta

Put svile (Silk Road) – zloupotreba Bitkoina i ilegalna onlajn tržišta

Put svile (Silk Road) je jedno od prvih virtuelnih tržišta ilegalnih proizvoda i usluga na Internetu na kome se kao sredstvo plaćanja koristi Bitkoin. *Silk Road* je u skorijem periodu postao jako aktuelan zbog pokretanja postupka protiv kreatora i glavnoodgovornog za funkcionisanje ovog tržišta. U januaru 2015. godine pokrenut je postupak pred Federalnim sudom Menhetena protiv okrivljenog Rosa Ulberta. Proces protiv Ulberta, koji je u onlajn svetu delovao pod pseudonimom Strašni Pirat Robert, je jako interesantan zbog niza materijalnih i proceduralnih pravnih pitanja…

Kako funkcioniše Bitkoin

Kako funkcioniše Bitkoin?

Kako funkcioniše Bitkoin? Ko se krije iza imena Satoši Nakamoto i koje su pravne posledice upotrebe ove kriptovalute?

AirBnB zakon – nova faza ekonomije deljenja i njeni problemi

U prethodnom postu opisali smo kako su neke poznate kompanije, šampioni ekonomije deljenja, završile pred različitim sudovima usled tužbi predstavnika tradicionalnih profesija, koje su se osetile ugroženim nelojalnom konkurencijom.  Za očekivati je da će slični pravni sukobi da se presele i u druge jurisdikcije u kojima se nivo konkurencije približava i ugrožava ustaljene igrače na […]

Bitkoin

Bitkoin (eng. Bitcoin) – pojam i značaj

Šta je Bitkoin? Sredstvo razmene koje ima određenu vrednost, digitalna valuta, ili nešto više? Koje se karakteristike tradicionalnih valuta mogu prepoznati u Bitkoinu (npr. novac kao sredstvo štednje), a koje ne mogu? Pred vama je članak koji kroz konkretne primere objašnjava pojam i značaj Bitkoina kao digitalne, decentralizovane valute.

Internet oglašavanje u novom Zakonu

Internet oglašavanje u novom Zakonu o oglašavanju: Kakva nam regulacija treba?

Krajem januara 2015. godine nadležno ministarstvo je predstavilo je Nacrt novog Zakona o oglašavanju koji po prvi put u zakonodavstvo Srbije uvodi definisanje internet oglašavanja. Osnovno je pitanje da li se to čini na odgovarajući način i da li bi zakonska regulativa u oblasti oglašavanja mogla da bude prepreka za dalji razvoj modernih formi e-biznisa u našoj zemlji.

Oznake poverenja i e-trgovina

Oznake poverenja i e-trgovina

Većina studija u poslednjih 10 godina ukazuje na konstantni rast e-trgovine. Čak i u trenucima globlne finansijske krize e-trgovina je zabeležila značajan rast. Istraživanja javnog mnjenja korisnika interneta u proteklom periodu takođe ističu značaj poverenja kao ključnog faktora za rast e-trgovine. I dok e-trgovina u svim većim ekonomijama beleži rast, prekogranična e-trgovina je pokazala znatno […]

klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Direktiva o elektronskoj trgovini EU predviđa dve vrste izuzetaka od primene klauzule unutrašnjeg tržišta, naime, to su posebni izuzeci koji se određuju na ad hoc bazi, i opšti koji su definisani u Aneksu Direktive. Pored opštih izuzetaka, Direktiva predviđa i posebne izuzetke, tj. situacije kada vam, iako ste ispoštovali klauzulu unutrašnjeg tržišta i princip koordinatnog polja, ipak može biti uskraćeno pružanje usluga informacionog društva.

Rešavanje sporova na Pejpalu (3) – kako odgovoriti na pokrenuti postupak

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak Mada Srbiji, odnosno njenim građanima, još nije omogućeno da bez problema primaju uplate na svoje Pejpal naloge, prodavcima koji planiraju da se ozbiljnije […]

Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini

Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini

Deo 1 – Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini Deo 2 – Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci U prethodnim tekstovima o Direktivi o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ već smo prikazali ukratko kojim se pitanjima bavi ovaj propis, i istakli pojedine njegove odredbe kao naročito značajne za razvoj elektronske trgovine, kao što su one o […]

Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva u pravu EU

Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva u pravu EU

U jednom od prethodnih tekstova bilo je reči o Direktivi o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ, koja postavlja pravni okvir kojim se reguliše ova oblast. Dirketiva uspostavlja osnovne principe koji se tiču ne samo elektronske trgovine, nego i generalno preduzimanja različitih aktivnosti na internetu. Ovaj tekst je posvećen jednom od najbitnijih aspekata koji se regulišu navedenom direktivom. U pitanju je odgovornost pružaoca usluga informacionog društva za sadržaj koji prenose ili skladište (odgovornost provajdera).

prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu (2) – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak U prethodnom tekstu opisali smo postupak kojim korisnici Pejpala  mogu da ospore transakciju. Međutim, sporne transakcije i sporovi koji proizilaze iz njih nisu […]

Rešavanje sporova na Pejpalu (1) – kako da osporite transakciju

Pejpal (eng. PayPal) je trenutno najveća kompanija koja pruža usluge plaćanja preko interneta. Korišćenjem njenih usluga korisnici mogu da vrše transakcije bez otkrivanja finansijskih informacija kao što su brojevi kreditnih kartica ili računa banke. U iščekivanju da kompanija odobri uplate srpskim korisnicima i da na taj način olakša prodaju roba i usluga preko Interneta, potrebno je da se dodatno edukujemo o načinima funkcionisanja transakcija i o načinima rešavanja sporova kada nešto krene po zlu.

Direktiva o elektronskoj trgovini EU

Direktiva o elektronskoj trgovini EU

Osnovni dokument EU u ovoj oblasti , Direktiva o elektronskoj trgovini EU predstavlja sveobuhvatan pravni okvir kojim se reguliše elektvonska trgovina. Ovaj tekst opisuje osnovne koncepte i principe na kojima je zasnovana, daje pregled osnovnih odredbi i ukazuje na značaj Direktive za Republiku Srbiju.

Ekonomija deljenja: e-trgovina i tradicionalne profesije u sukobu

Kompanije koje su predvodnici ”ekonomije deljenja” (eng. sharing economy) često su predmet sudskih postupaka. Ekonomija deljenja u internet eri podrazumeva ekonomski model deljenja resursa (uključujući i ljudski rad) upotrebom novih tehnologija u cilju pružanja novih usluga, proizvodnje, distribucije, razmene itd. Međutim, novine u poslovanju koje poveravaju tehnologiji menadžment korisnika i istovremeno koriste same korisnike kao radnu snagu predstavlja ozbiljan izazov za tradicionalne profesije koje se moraju prilagoditi uslovima nove konkurencije.

elektronski potpis

DocuSign – elektronski potpis za ponijeti

U ambijentu u kojem partneri i poslovni saradnici zaključuju pravne poslove ne obazirući se na geografsku udaljenost, vremensku zonu i slično, poželjno je razmišljati i o pravnim aspektima čitave priče: zaključili smo ugovor, ali ko nam garantuje da druga strana neće osporiti našu saglasnost? Možemo li metodom ”moja riječ protiv tvoje” dokazati kada smo stupili u ugovorni odnos?

zaštita portošača i direktiva EU 2011-83

Pravo zaštite potrošača i Direktiva 2011/83

Oktobra 2011. godine Savet ministara EU usvojio je novu direktivu o zaštiti potrošača u Evropskoj Uniji. Nova direktiva menja amandmanima već postojeće srodne direktive i jača prava potrošača, posebno u oblastima veznim za onlajn kupovinu. Države članice EU imaju rok da do 13. juna 2014. godine počnu da primenjuju parvila iz direktive putem svojih nacionalnih zakona.