Zakon o zaštiti podataka o ličnosti: Radna grupa za izradu nacrta

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti: Radna grupa za izradu nacrta

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti usvojen je krajem 2008. godine, a počeo je sa primenom 1. januara 2009. godine. Od početka primene Zakon je prema ocenjivan kao delimično usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti. Ovaj tekst opisuje metodologiju rada Radne grupe za izradu novog Nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.