PravoIKT: Sudska praksa

analiza najznačajnijih sudskih odluka u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Pregled odluka sudskih organa na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Zbog njihovog značaja za razvoj prava IKT, posebna pažnja je posvećena praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije.

 

Sudska praksa je jedan od glavnih pokretača razvoja prava informaciono-komunikacionih tehnologija. Tumačenje pravnih normi u ovoj oblasti za sudove predstavlja poseban izazov. Razlog tome su neophodnost sagledavanja i razumevanja tehnoloških aspekata koji prate ovu oblast, kao i činjenica da se tehnologija razvija izuzetno brzo zbog čega pravne norme lako gube aktuelnost.

Upravo zbog postojanja raskoraka između brzine ažuriranja pravnih normi i tehnološkog razvoja, sudska praksa u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija igra značajnu ulogu. Bez obzira da li su u pitanju privatnost i zaštita podataka o ličnosti, elektronsko poslovanje, e-trgovina, ili internet stvari, sudovi su prinuđeni kreativno interpretirati pravne norme zbog čega je sudska praksa u oblasti prava informaciono-komunikacionih tenologija posebno interesantna.

Radi lakše identifikacije, svaka obrađena odluka pored originalne reference sadrži i link ka bazi podataka suda gde je moguće nastaviti pretraživanje na nekom od zvaničnih jezika date institucije. Isto tako, sudske presude sadrže i ključne reči koje omogućavaju brzo identifikovanje konkretne oblasti na koju se presuda odnosi.

 

Sud pravde Evropske unije

Sudska praksa Euda pravde Evropske unije u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija. Najznačajnije, aktuelne sudske odluke koje se odnose na privatnost, zaštitu podataka o ličnosti, intelektualnu svojinu na internetu, itd.

Evropski sud za ljudska prava

Izuzetno bogata sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava sadrži neke od najinteresantnijih slučajeva u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovde možete pregledati sudske presude i druge odluke suda iz Strazbura.

Niste pronašli sudsku odluku koju tražite?

Hoćete da napišete komentar sudske odluke koja vas zanima i tako dopunite naš sadržaj?

PravoIKT: sudska praksa je pravo mesto za to!

 

Budite u toku!

Prijavite se na PravoIKT bilten i jednom sedmično primite nove komentare sudskih odluka na mejl.