Monthly Archives :

април 2016

.Sucks и .Rocks домени и друштвене мреже
.Sucks и .Rocks – домени и друштвене мрежe 720 380 Никола Клиска

.Sucks и .Rocks – домени и друштвене мрежe

Реч „SUCKS“ представља погрдан колоквијалан израз на енглеском језику којим се указује на нешто што не ваља. Многи су се забринули да се име њиховог бренда, њихове компаније или њихово лично име могу наћи испред ове екстензије, што би довело до нарушавања њиховог угледа. Да не буде све тако црно, постоји и .ROCKS екстензија која указује да нешто „разбија“ колико је добро. Међутим, цела прича није толико једноставна када се у причу укључи нова друштвена мрежа. read more
Прикривено емитовање предизборног програма ПравоИКТ
Прикривено емитовање предизборног програма 720 380 Љубиша Кувекаловић

Прикривено емитовање предизборног програма

Пружаоци медијских услуга у Србији су дужни да на равноправан начин третирају све учеснике у кампањи и поштују правила која регулишу прикривено емитовање предизборног програма .Због тога је и прописана забрана прикривеног емитовања предизборног програма у виду информативног или неке друге врсте програма, попут документарног или забавног програма. read more
Електронски медији и предизборни програм
Електронски медији и предизборни програм 720 380 Љубиша Кувекаловић

Електронски медији и предизборни програм

Предвиђен је низ правила која уређују поступање пружаоца медијских услуга , како би они остварили своју улогу током предизборне кампање. Аутор у кратким цртама презентује та правила правни оквир и правила везана за предизборну кампању у Србији. read more
Регулисање нових технологија: дилеме и вредности
Регулисање нових технологија: дилеме и вредности 800 450 Душан Павловић, LL.M. M.Econ.

Регулисање нових технологија: дилеме и вредности

Регулисање нових технологија је проблематично имајући у виду експоненцијални развој и непредвиђене последице које нове технологије доносе. Аутор указује на филозофско-социолошку дилему у регулисању нових технологија и њен однос према одређеним друштвеним вредностима. read more
Нови Закон о оглашавању и реемитовање страних кабловских програма
Нови Закон о оглашавању и реемитовање страних кабловских програма 720 380 Милош Стојковић

Нови Закон о оглашавању и реемитовање страних кабловских програма

Поред осталих новина које је нови Закон о оглашавању донео, значајна је и одредба која забрањује оглашавање у програмима који се реемитују, ако долази до „прекидања изворног сигнала“, а потом и уметања локалних огласних порука. Ове одредбе новог закона су неефикасне и потенцијално неуставне. read more
Уседсофт против Оракла Суд правде ЕУ
Уседсофт против Оракла 800 450 Стефан Лакићевић

Уседсофт против Оракла

Суд правде Европске уније донео је одлуку у предмету Уседсофт против Оракла поводом спора који се односио на питање продаје коришћеног софтвера трећим лицима, и изнео релевантно схватање о универзалности института исцрпљења права на стављање ауторског дела у даљи промет. read more
Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА
Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА 720 380 Милан Војводић

Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА

Кратак преглед оснивања, структуре и надлежности Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА), која има улогу у успостаљању вишег нивоа безбедности мрежа и података у Европској унији, подизања свести о информационој безбедности и развоја и промовисања културе безбедности мрежа и података за добробит грађана, потрошача, предузећа и органа јавне власти Европске уније. read more