Monthly Archives :

август 2015

Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај
Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај 720 380 Љубиша Кувекаловић

Пласирање робе: услови укључивања у програмски садржај

Трећи текст из серије о пласирању робе. За разлику од претходна два, који су за тему имали појам пласирања робе и његове облике, овај текст се бави претпоставкама које морају бити задовољене приликом емитовања програма који садржи пласирање робе. read more
Фејсбук и праћење корисника путем додатака за друштвене мреже
Фејсбук и праћење корисника путем додатака за друштвене мреже 720 380 Милош Стојковић

Фејсбук и праћење корисника путем додатака за друштвене мреже

Белгијска Комисија за заштиту приватности је недавно објавила Препоруке друштвеној мрежи Фејсбук које се односе на заштиту приватности белгијских корисника интернета, у вези са тзв. Додацима за повезивање са друштвеним мрежама (енг. Social Network Plugins) који се користе на другим белгијским интернет страницама. Извештај садржи и техничко објашњење праћења, путем додатака за друштвене мреже које користи ова друштвена мрежа. read more
Хоризонт2020: разлике у односу на FP7
Разлике програма Хоризонт2020 и FP7 720 380 Ђорђе Ђокић, LL.M.

Разлике програма Хоризонт2020 и FP7

Имајући у виду да Србија учествује у програму Хоризонт 2020, промене које он уводи су значајне и за домаће актере. Без обзира за коју се врсту пројекта или у оквиру ког од три приоритета Х2020 конкурише, разумевање новина које Х2020 уводи и усклађивање сопствене стратегије подношења предлога пројеката с тим новинама може бити пресудно за добијање средстава ЕУ и евентуални успех предлога пројекта. read more
Сатамедиа против Финске
Сатамедиа против Финске 720 380 Сања Мандарић

Сатамедиа против Финске

У случају Сатамедиа против Финске, који се односи на употребу података о личности пореских обвезника Финске, Европски суд за људска права процењује баланс између права на приватност из члана 8 и права на слободу говора из члана 10 Конвенције. read more
Хоризонт2020 и учешће Србије
Хоризонт2020 и учешће Србије 720 380 Душко Мартић

Хоризонт2020 и учешће Србије

Овај текст представља наставак серије на тему Хоризонт2020. У претходним текстовима смо објаснили шта је Хоризонт2020, који су приоритети овог програма, које врсте Х2020 пројеката постоје и које је место ИКТ у програму Х2020. Овај текст се осврће на правни основ и облике учешћа правних лица из Србије у оквиру програма Х2020. read more