Monthly Archives :

јул 2015

Закон о информационој безбедности
Закон о информационој безбедности: нацрт 720 380 Милан Војводић

Закон о информационој безбедности: нацрт

Бројни ризици захтевају да информациона безбедност буде један од приоритета српског законодавца. Штете које могу настати често могу да имају велике последице по националну безбедност, имовину, податке о личности и друге друштвене вредности. Услед тога, као и да би ишли у корак са сличним законодавним иницијативама у ЕУ, неопходно је донети пропис којим ће се створити услови да информациона безбедност добије значај који јој припада и који ће направити темељ за даљи развој законодавства у овој области. read more
Услуге рачунарства у облаку: правни оквир БиХ
Услуге рачунарства у облаку: правни оквир БиХ 800 450 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: правни оквир БиХ

Четврти текст из области услуга рачунарства у обллаку који се односи на правни оквир БиХ. Обухвата преглед Закона о заштити личних података БиХ, нарочито оних правних норми које су од значаја за рачунарство у облаку. read more
Чије су моје инстаграм фотографије?
Чије су моје Инстаграм фотографије? 800 450 Милош Стојковић

Чије су моје Инстаграм фотографије?

Кад је контроверзни фотограф Ричард Принс у галерији у Њујорку туђе Инстаграм фотографије изложио као своја ауторска дела, медији су били преплављени коемнтарима незадовољних корисника ове друштвене мреже чије су фотографије без њиховог знања и дозволе искориштене у комерцијалне сврхе. Аутор овог текста анализира правне последице објављивања личних садржаја на интернету, у контексту економије која се заснива на експлоатацији података о личности корисника и садржаја који они објављују. read more
#Хештeг / #Hashtag
#Хештeг / #Hashtag 720 380 Никола Клиска

#Хештeг / #Hashtag

Пракса везана за симбол #Хештeг / #Hashtag који се све учесталије употребљава и код нас. read more
Услуге рачунарства у облаку: одредбе о заштити података о личности
Услуге рачунарства у облаку: одредбе о заштити података о личности 720 380 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: одредбе о заштити података о личности

Овај, трећи од четири текста на тему пружања услуга у области рачунарства у облаку објашњава актуелно законодавство ЕУ и даје преглед релевантних одредаба о заштити података о личности. read more
Лореал против иБеја – Крај одговорности оператора интернет продавница какву познајемо?
Лореал против иБеја – Крај одговорности оператора интернет продавница какву познајемо? 720 380 Никола Милованчевић

Лореал против иБеја – Крај одговорности оператора интернет продавница какву познајемо?

У случају Лореал против иБеја Суд правде ЕУ креативно интерпретира норме о заштити жига и дефинише изузетке од одговорности у смислу чл.14 Директиве о е-трговини ЕУ. Сазван на основу претходног питања у спору који се водио пред судовима Уједињеног Краљевства, Суд правде ЕУ разјашњава обавезе предузећа која воде интернет тржиште да спрече повреде жига од стране својих корисника. read more
Услуге рачунарства у облаку: уговорни услови, приватност и безбедност
Услуге рачунарства у облаку: уговорни услови, приватност и безбедност 720 380 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: уговорни услови, приватност и безбедност

Други од четири текста о правном оквиру који регулише пружање услуга у области рачунарства у облаку. Поред услова који се односе на пословне субјекте и друга правна лица, предмет овог текста су општи правни режим, као и посебне норме везане за заштиту приватности и безбедност информација. read more
Услуге рачунарства у облаку: уговорне стране и сервисни ниво услуга
Услуге рачунарства у облаку: уговорне стране и сервисни ниво услуга 720 380 Срђан Рајчевић

Услуге рачунарства у облаку: уговорне стране и сервисни ниво услуга

У серији чланака на тему услуга рачунарства у облаку, аутор разматра најважније правне аспекте које треба узети у обзир приликом склапања уговора у овој области. Полазећи од међусобних обавеза и односа на релацији пружалац услуге – корисник, овај уводни текст пружа приказ уговорних страна, услова коришћења рачунарства у облаку и објашњава уговор о сервисном нивоу услуга. read more