Plasiranje robe: dozvoljeni oblici

Plasiranje robe: dozvoljeni oblici

Plasiranje robe: dozvoljeni oblici se bavi oblicima plasiranja robe čije je pojavljivanje zakonom dopušteno u programskim sadržajima. Nakon uvođenja u pravo EU, plasiranje robe je regulisao i srpski zakonodavac Zakonom o elektronskim medijima.

Bern Larsen holding i drugi protiv Norveške

Bern Larsen holding i drugi protiv Norveške

U slučaju koji suprotstavlja privatne kompanije i norvešku poresku upravu oko prava na pristup informacijama na serveru, Evropski sud za ljudska prava čini prve korake u cilju odgovora na pitanje da li pravna lica imaju pravo na privatnost i koji je pravni značaj nepovredivosti domicila u ovom smislu.

Put svile (Silk Road) - zloupotreba Bitkoina i ilegalna onlajn tržišta

Put svile (Silk Road) – zloupotreba Bitkoina i ilegalna onlajn tržišta

Put svile (Silk Road) je jedno od prvih virtuelnih tržišta ilegalnih proizvoda i usluga na Internetu na kome se kao sredstvo plaćanja koristi Bitkoin. *Silk Road* je u skorijem periodu postao jako aktuelan zbog pokretanja postupka protiv kreatora i glavnoodgovornog za funkcionisanje ovog tržišta. U januaru 2015. godine pokrenut je postupak pred Federalnim sudom Menhetena protiv okrivljenog Rosa Ulberta. Proces protiv Ulberta, koji je u onlajn svetu delovao pod pseudonimom Strašni Pirat Robert, je jako interesantan zbog niza materijalnih i proceduralnih pravnih pitanja…

Nulta tarifa, sloboda govora i dostupnost sadržaja

Nulta tarifa, sloboda govora i dostupnost sadržaja

Pored osnovne problematike nulte tarife, koja se kreće u oblasti zaštite konkurencije i neutralnosti interneta, debate o ovoj praksi su pokrenule i mnoga druga pitanja kao što su: da li ova praksa utiče na slobodu izražavanja na internetu? Da li utiče na raznolikost sadržaja koji se nudi, a pogotovo domaći sadržaj, na zaštitu podataka?

Nulta tarifa (zero rating): izazovi tarifiranja usluga mobilnih operatora

Nulta tarifa (zero rating): izazovi tarifiranja usluga mobilnih operatora

Nulta tarifa (zero rating) je termin koji se javlja u okviru debate o otvorenom int Nulta tarifa, najjednostavnije rečeno, predstavlja praksu mobilnih operatora da određeni sadržaj pružaju korisnicima bez naknade. Klasičan primer ovoga je kada vam vaš mobilni operater u okviru nekih tarifnih paketa nudi pristup Fejsbuk aplikaciji besplatno, tj. neće vam se tarifirati korišćenje ove aplikacije…

Horizont2020: vrste projekata

Horizont2020: vrste projekata

U nekoliko prethodnih tekstova posvećenih programu EU Horizont2020 smo, nakon odgovora na pitanje šta je ovaj program, opisali njegove prioritete, oblasti od značaja za IKT i razloge zbog kojih su IKT prioritet programa H2020. U ovom tekstu ćemo predstaviti vrste projekata (takozvane aktivnosti) koji se mogu finasirati kroz pozive koji se objavljuju u okviru programa H2020. Jako je bitno odmah u startu pojasniti za koje tačno vrste projekata možete tražiti finansiranje, jer svaka vrsta programa ima svoje specifične uslove koje vaš projekat treba da zadovolji kako biste uopšte bili u mogućnosti da aplicirate za sredstva iz ovog programa.