Ekonomija deljenja: e-trgovina i tradicionalne profesije u sukobu

Kompanije koje su predvodnici ”ekonomije deljenja” (eng. sharing economy) često su predmet sudskih postupaka. Ekonomija deljenja u internet eri podrazumeva ekonomski model deljenja resursa (uključujući i ljudski rad) upotrebom novih tehnologija u cilju pružanja novih usluga, proizvodnje, distribucije, razmene itd. Međutim, novine u poslovanju koje poveravaju tehnologiji menadžment korisnika i istovremeno koriste same korisnike kao radnu snagu predstavlja ozbiljan izazov za tradicionalne profesije koje se moraju prilagoditi uslovima nove konkurencije.

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Kopke protiv Nemačke

U slučaju Karin Kopke protiv Nemačke, Evropski sud za ljudska prava istražuje odnos prava na privatnost zaposlenih i prava svojine poslodavca. Isto tako, Sud je potvrdio svoj prethodni stav o obavezi država članica da proaktivno štite pravo na pravo na privatan i porodični život.

Privatnost i računarstvo u oblaku - promena paradigme

Privatnost i računarstvo u oblaku: promena paradigme

Računarstvo u oblaku (eng. Cloud Computing) menja način na koji pristupamo, koristimo i čuvamo informacije. Svakodnevna upotreba servisa zasnovanih na ovoj tehnologiji dovode do brisanja granice između personalnih uređaja i Interneta. Međutim, da li ste se zapitali na koji su način povezani pravo na privatnost i računarstvo u oblaku? Koje su pravne posledice obrade podataka o ličnosti na udaljenim serverima (u oblaku)?

Onlajn kockanje u Velikoj Britaniji - promene zakona

Onlajn kockanje u Velikoj Britaniji: Promene zakona

Maja 2013. godine Parlamentu Velike Britanije predstavljene su promene Zakona o licenciranju i reklamiranju kockanja. Operatori koji nameravaju da dalje legalno posluju u Velikoj Britaniji, uključujući i one koji su registrovani u of-šor zonama, moraju da se licenciraju u ovoj državi, jer će se u suprotnom smatrati ilegalnim pružaocima usluga onlajn kockanja.

Računarsto u oblaku ugovori, fleksibilnost, kontrola

Računarstvo u oblaku: ugovori, fleksibilnost, kontrola

Računarstvo u oblaku, iako marketinški ističe lakoću upotrebe resursa putem interneta, skoro romantično iskazanu u simboličnom „oblaku“, iza sebe često krije kompleksnu ugovornu strukturu. U ovom tekstu pokušaćemo da ilustrujemo kompleksnost ali i fleksibilnost koja ima svoje posledice na standardizovane ugovore po pristupu na kojim se zasniva klaud u praksi.

elektronski potpis

DocuSign – elektronski potpis za ponijeti

U ambijentu u kojem partneri i poslovni saradnici zaključuju pravne poslove ne obazirući se na geografsku udaljenost, vremensku zonu i slično, poželjno je razmišljati i o pravnim aspektima čitave priče: zaključili smo ugovor, ali ko nam garantuje da druga strana neće osporiti našu saglasnost? Možemo li metodom ”moja riječ protiv tvoje” dokazati kada smo stupili u ugovorni odnos?

Štite li mobilne aplikacije privatnost

Štite li mobilne aplikacije privatnost?

Štite li mobilne aplikacije privatnost korisnika i na koji način ih obaveštavaju o vrsti podataka o ličnosti koje prikupljaju i svrsi obrade? Kako pokazuju nedavno objavljeni rezultati istraživanja u ovoj oblasti, zaštita privatnosti korisnika nije prioritet većine autora mobilnih aplikacija.

Evropska konferencija o kockanju

Evropska konferencija o kockanju

U periodu od 9. do 12. septembra u Helsinkiju je održana deseta redovna Evropska konferencija o kockanju u organizaciji Evropskog udruženja za studije o kockanju. Oko 300 naučnih istraživača, predstavnika regulatornih tela, nevladinog sektora, javnih ustanova i industrije iz 37 država prisustvovalo je konferenciji. 85 radova je predstavljeno, kao i 20 postera. Konferencija je imala interdisciplinarni karakter. Naučni radovi, dostignuća, kao i stavovi iz oblasti psihologije, politike, prava i IKT-a predstavljeni su kroz plenarne i paralelane sesije.

Kopland protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Kopland protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Kopland protiv Ujedinjenog Kraljevstva (eng. Copland v. The United Kingdom), je slučaj u kome je u pitanju zaštita prava privatnosti zaposlenih, član 8 Konvencije, kao i nadzor korespodencije zaposlenih od strane poslodavca.

Ugovor o pružanju cloud usluga

Ugovor o pružanju cloud usluga: na šta treba obratiti pažnju

Želite da iskoristite prednosti računarstva u oblaku i značajno smanjite troškove personala i izdatke za održavanje infrastrukture? Primamljivost transfera softverskih aplikacija i podataka na infrastrukturu pružaoca usluga računarstva u oblaku postaje veća ukoliko se uz nesmetano funkcionisanje informacionog sistema blagovremeno obezbjedi i zadovoljavajuća pravna zaštita korisnika. Ako sklapate Ugovor o pružanju cloud usluga, ovo su elementi na koje morate obratiti pažnju.

Pravo da se bude zaboravljen: Guglova evropska turneja

Pravo da se bude zaboravljen: Guglova evropska turneja

Dok se komesari za privatnost i podatke o ličnosti država članica EU spremaju za sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o smernicama za internet pretraživače, kompanija Gugl organizuje seriju javnih diskusija na temu ”pravo da se bude zaboravljen”, kao odgovor na presudu Suda pravde EU u slučaju Gugl protiv Španije.

Internet Governance Forum

IX Forum o upravljanju Internetom

Na devetom Forumu o upravljanju Internetom, održanom od 2. do 5. septembra preko tri hiljade učesnika učestvovalo je na više od sto različitih panel diskusija i drugih događaja. U centru interesovanja bile su aktuelnosti o Internetu, novi trendovi i prognoze njegovog daljeg razvoja.