PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Nagla protiv Letonije

Nagla protiv Letonije je slučaj u kome je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio neproporcionalnom meru kojom su konfiskovanjem kompjutera i druge IT opreme litvanske novinarke Izle Nagla, u cilju pronalaženja izvora informacija o bezbedonosnim propustima baze podataka litvanskog Centra za javne prihode, oduzeti podaci o ličnosti, narušena sloboda izražavanja i tajnost novinarskog izvora.

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije je slučaj vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji se odnosi na pristup informacijama od javnog značaja. Konkretno pitanje je odbijanje agencije BIA da obelodani broj lica pod elektronskim nadzorom u toku 2005. godine.

Studija uticaja na privatnost: identifikacija rizika (4)

U ovom tekstu biće reči o procesu identifikacije rizika u okviru sprovođenja studije uticaja na privatnost. U toku ove faze tim evaluatora treba da ustanovi postojanje rizika koji mogu ugroziti privatnost ili podatke o ličnosti pojedinaca u okviru datog projekta. Cilj odnosno konkretan rezultat je dobijanje detaljne liste svih rizika koji proizlaze iz obrade podataka na kojoj se dati projekat zasniva.