Vrste rešavanja sporova na internetu – tipologija

Onlajn rešavanje sporova (ODR) je generički naziv za razne oblike rešavanja sporova upotrebom informaciono -komunikacionih tehnologija koji su uspostavljeni usled potreba u okviru različitih aktivnosti na internetu. Prirodno je da na medijumu, koji omogućava laku komunikaciju i kolaboraciju između velikog broja ljudi, dođe do velikog broja sporova raznih vrsta.  Nisu svi sporovi od tolikog značaja(prepirke […]

ENISA: Tehničke smernice za izveštavanje o incidentima

Agencija za sigurnost informacija i mreža Evropske Unije ENISA (European Network and Information Security Agency – ENISA) objavila je tokom 2013 godine izveštaj pod naslovom Tehničke smernice za izveštavanje o incidentima. Smernice su upućene organima država članica EU zaduženima za regulaciju sektora telekomunikacija (srpski ekvivalent bi bilo ministarstvo zaduženo za telekomunikacije), i odnose se na primenu člana 13 Evropske direktive 2009/140/EC o telekomunikacijama.

Rešavanje sporova na interenetu ili onlajn rešavanje sporova?

Rešavanje sporova na interenetu (eng. Online Dispute Resolution-ODR) je, bar što se tiče šire javnosti, nova ili manje poznata pojava. Da bi bliže obajsnili ovu „novotariju“ u pravnom arsenalu moraćemo da obradimo temu iz više uglova. Ovaj tekst će se baviti samo definisanjem pojma i eventualnim predlogom za srpski naziv. Definicija Šta je onlajn rešavanje […]

veb-kamere-rizik-za-privatnost

veb kamere: rizik za privatnost

Da li ste znali da kamerica kompjutera, mobilnog telefona ili drugog uređaja sa Internet konekcijom koji koristite može biti aktivirana bez vašeg znanja, na daljinu, i bez paljenja lampice koja pokazuje da je ”snimanje u toku”? Ako niste, ili smatrate da se radi o senzacionalističkom pristupu temi privatnosti ili paranoičnom ponašanju, pogledajte nekoliko primera koji slede.

JURIX 2013

Juriks je indterdiciplinarna međunarodna konferencija koja se odvija jednom godišnje pod pokroviteljstvom holandske Fondacije za sisteme zasnovane na pravnom znanju (slobodan prevod, eng. Foundation for Legal Knowledge Based Systems).  Ovogodišnja konferencija, dvadesetšesta po redu, održana je u Bolonji od 11. do 13.  decembra. Nakon četvrt veka postojanja, konferencija je izabrala drevni i šarmantni Pravni fakultet […]

Privatnost, reč godine

Internet sajt dictionary.com proglasio ”privatnost” za reč 2013 godine. Neki od događaja koji su doprineli izboru su: afere masovnog špijunirana građana sveta, reforma pravnog okvira zaštite privatnosti EU, lobiranje, Google Glass, bespilotne letelice…

Sud pravde Evropske unije

Neizvesna sudbina evropske Direktive o zadržavanju podataka

U saopštenju za štampu Suda pravde Evropske Unije objavljenom danas, generalni advokat Pedro Kruz Vilaljon je zauzeo stav da je Direktiva o zadržavanju podatka u celosti u suprotnosti sa Poveljom o osnovnim pravima EU, tj. principom zakonitosti po kome svako ograničenje osnovnih ljudskih prava mora biti zasnovano na zakonu.

Evropski centar za sajberkriminal

Prošlo je skoro godinu dana od osnivanja Evropskog centra za sajberkriminal (European Cybercrime Centre – EC3). Evropski centar za sajberkriminal je usko povezan sa Evropolom, u čijim se prostorijama i nalazi, čime je pojednostavljen pristup već postojećoj evropolovoj infrastrukturi i mreži za sprovođenje zakona.

Kalkulator rizika za privatnost

Eldermanov indeks rizika za privatnost (The Edelman Privacy Risk Index – ePRI) pomaže organizacijama da identifikuju i shvate rizike vezane za privatnost i  bezbijednost informacionih sistema, čije ostvarivanje može negativno uticati na njihovu reputaciju i izazvati druge troškove. Indeks i kalkulator izrađeni su u saradnji sa institutom Ponemon (Ponemon Institute) Činjenica je da potrošači hoće […]

Britanski Poverenik najavio nova uputstva za izradu strategije privatnosti

Komesarijat za informacije Velike Britanije (Information Commisioner’s Office – ICO) je najavio ažuriranje uputstava za izradu strategije privatnosti (privacy policy). Cilj inicijative je usklađivanje sa razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija i pravne prakse u ovoj oblasti. Aktuelna uputstva komesarijata su objavljena tokom 2009. godine i pružaju konkretne praktične savjete i objašnjenja za izradu strategije privatnosti organizacija, u […]

Gugl pogođen žalbama za zaštitu privatnosti u 14 država EU

Kako objavljuje PCWorld, protiv kompanije Gugl (Google) podnesene su žalbe za zaštitu prava na privatnost i podatke o ličnosti u 14 članica Evropske unije. Razlog za ovo su novi uslovi korištenja Google+ servisa, koji dozvoljavaju prikazivanje fotografija korisnika u oglasima i komentarima. Prema Sajmonu Dejvisu (Simon Davies), koji je žalbe podnio nacionalnim kancelarijama (poverenicima) za […]

Programi za zaštitu privatnosti: novi Internet standard?

Internet sajt salon.com razmatra mogućnost široke upotrebe programa za zaštitu privatnosti. Kao odgovor na i dalje aktuelnu aferu špijuniranja i prismotre od strane tajnih službi na čelu sa NSA, intenzivirani su pregovori o standardizaciji upotrebe alata za zaštitu privatnosti kao što je Tor. Tor je softver, program otvorenog koda koji omogućava anonimnost na Internetu, i […]