Visokotehnološki kriminal: krivično zakonodavstvo Srbije

Visokotehnološki kriminal: krivično zakonodavstvo Srbije

Visokotehnološki kriminal je vrsta kriminala kod kojeg su informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) objekat krivičnog dela ili sredstvo izvršenja krivičnog dela. Ta vrsta kriminala je u rapidnom porastu, a prema skorijim istraživanjima šteta od napada na globalnom nivou iznosi više od 400 milijardi dolara.

Gugl Francuska protiv Luj Vitona

Gugl Francuska protiv Luj Vitona – Kada žig ne predstavlja žig? (deo 2)

Gugl Francuska protiv Luj Vitona 2 je nastavak analize rezonovanja Suda pravde EU po objedinjenoj tužbi Gugl Francuska protiv Luj Vitona i drugih. Odluka Suda je zaštitila Gugl od sudova država članica koji su, u svom postupanju, doneli dijametralno suprotan zaključak o njegovoj odgovornosti, a povrh svega, omogućila je Guglu da usvoji uniformniji model poslovanja širom Evrope

OTT stiže u Srbiju: Kraj tradicionalnih medija

OTT stiže u Srbiju: Kraj tradicionalnih medija?

OTT (eng. Over the Top) predstavlja generični pojam za pružanje usluga putem mreža elektronskih komunikacija (interneta), tako što njihov pružalac koristi postojeći pristup internetu da bi delio svojim korisnicima različite sadržaje (Netflix, Amazon Prime Instant Video, YouTube itd.) ili da bi im omogućio komunikaciju (Viber, Whats Up itd). Oba aspekta usluge su zanimljiva, budući da remete ustaljene biznis modele tradicionalnih pružalaca telekomunikacionih usluga.

besplatni striming pod pritiskom

Gruvšark je ugašen: besplatni striming pod pritiskom

Nakon dugogodišnje i iscrpne sudske borbe sa velikim muzičkim producentskim kućama, Gruvšark je obustavio dalje pružanje usluge striminga muzike. Na sajtu Gruvšarka, od 30. aprila 2015.godine, stoji saopštenje da usled nagodbe servis prekida svoje aktivnosti, briše sve podatke koje imaju vezane za zaštićena autorska dela i predaju svu intelektualnu svojinu nad sajtom. Gruvšark – put […]

4G tehnologija u Srbiji

4G tehnologija u Srbiji: regulatorni okvir i perspektive

Po najavama predstavnika RATEL-a i resornog ministarstva, 4G tehnologija u Srbiji će biti dostupna od maja ove godine. Nova generacija prenosa podataka putem mobilne mreže koindicira sa povećanjem interesovanja prosečnog korisnika za različite servise i uslovljena je posedovanjem pristupa internetu velikih brzina. Pored pregleda istorijskog konteksta koji prethodi digitalizaciji telekomunikacija, ovaj tekst razmatra pitanja vezana za domaći pravni okvir relevantan za ovu oblast i čitaocu omogućava shvatanje trenutnog stanja kao i razvoja situacije u budućnosti.

Net Futures 2015

Net Futures 2015 konferencija

Evropska komisija od 25. do 26. marta 2015. godine u Briselu organizuje konferenciju Net Futures 2015. Net Futures 2015 je naslednik ranije konferencije Future Internet Assembly (FIA), koja je bila organizovana jedanaest puta uzastopno. Inspirisana ovim prethodnim događajima, konferencija Net Futures 2015 se fokusira na transferzalna pitanja budućnosti Interneta kao što su Internet stvari, tehnologije otvorenog koda, računarstvo u oblaku, pametni gradovi, alternativni modeli rešavanja sporova i startap kompanije.

Neutralnost Interneta u Srbiji

Neutralnost Interneta u Srbiji

Iako se neutralnost Interneta u Srbiji ne pominje eksplicitno, analiza ukazuje da je ovaj princip ipak prisutan u srpskom pravu. Implementacija u zakonodavstvo Republike Srbije izvršena je u skladu sa pravnim okvirom Evropske Unije u oblasti elektronskih komunikacija iz 2002. godine, sa kojim je Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEK) u velikoj meri usaglašen.

Neutralnost interneta u pravu EU

Neutralnost Interneta u pravu EU

Kada je u pitanju EU, ni ovde rasprave o neutralnosti Interneta nisu ništa manje oštre u odnosu na one u SAD. Kabinet bivše komesarke Neli je odavno počeo da iscrpnije radi na regulisanju pitanja neutralnosti intreneta, u okviru napora usmerenih ka kreiranju jedinstvenog digitalnog tržišta kroz paket propisa poznat pod imenom Umreženi kontinent (eng. Connected Continent).

klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Direktiva o elektronskoj trgovini EU predviđa dve vrste izuzetaka od primene klauzule unutrašnjeg tržišta, naime, to su posebni izuzeci koji se određuju na ad hoc bazi, i opšti koji su definisani u Aneksu Direktive. Pored opštih izuzetaka, Direktiva predviđa i posebne izuzetke, tj. situacije kada vam, iako ste ispoštovali klauzulu unutrašnjeg tržišta i princip koordinatnog polja, ipak može biti uskraćeno pružanje usluga informacionog društva.

Ekonomija deljenja: e-trgovina i tradicionalne profesije u sukobu

Kompanije koje su predvodnici ”ekonomije deljenja” (eng. sharing economy) često su predmet sudskih postupaka. Ekonomija deljenja u internet eri podrazumeva ekonomski model deljenja resursa (uključujući i ljudski rad) upotrebom novih tehnologija u cilju pružanja novih usluga, proizvodnje, distribucije, razmene itd. Međutim, novine u poslovanju koje poveravaju tehnologiji menadžment korisnika i istovremeno koriste same korisnike kao radnu snagu predstavlja ozbiljan izazov za tradicionalne profesije koje se moraju prilagoditi uslovima nove konkurencije.

Internet Governance Forum

IX Forum o upravljanju Internetom

Na devetom Forumu o upravljanju Internetom, održanom od 2. do 5. septembra preko tri hiljade učesnika učestvovalo je na više od sto različitih panel diskusija i drugih događaja. U centru interesovanja bile su aktuelnosti o Internetu, novi trendovi i prognoze njegovog daljeg razvoja.

Kraj sporazuma o transferu podataka između EU i SAD?

Evropski parlament je 12. marta 2014. godine izglasao rezoluciju kojom predlaže prekid sporazuma o legalnom transferu podataka o ličnosti ”Sigurna luka” (eng. Safe Harbor) sa SAD. Izglasavanje Rezolucije je posledica šestomesečne istrage koju je Evropski parlament sproveo nakon obelodanjivanja informacija o nelegalnoj masovnoj prismotri građana od strane američkih vlasti. Zaključni izveštaj istrage strogo je osudio programe SAD za masovni nadzor.

Gugl se nagodio sa čelnicima EU za zaštitu konkurencije

Gugl (Google) se nagodio sa čelnicima EU za zaštitu konkurencije i na taj način okončao trogodišnju istragu oko prakse Gugl pretraživača koja se navodno protivi pravilima za zaštitu konkurencije u EU. Na taj način  Gugl je, bar privremeno, otklonio opasnost  da ga Evropska komisija kazni ogromnom novčanom kaznom (spekulisalo se o ciframa sa više od milijardu dolara). Prema postignutom dogovoru […]

Dan bezbednog Interneta 2014

PravoIKT proslavlja Dan bezbednog Interneta 2014. Podržana od strane Evropske komisije, proslava obuhvata aktivnosti u preko 100 zemalja sveta, usmerene na promociju bezbedne i odgovorne upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija.

Vrste rešavanja sporova na internetu – tipologija

Onlajn rešavanje sporova (ODR) je generički naziv za razne oblike rešavanja sporova upotrebom informaciono -komunikacionih tehnologija koji su uspostavljeni usled potreba u okviru različitih aktivnosti na internetu. Prirodno je da na medijumu, koji omogućava laku komunikaciju i kolaboraciju između velikog broja ljudi, dođe do velikog broja sporova raznih vrsta.  Nisu svi sporovi od tolikog značaja(prepirke […]

veb-kamere-rizik-za-privatnost

veb kamere: rizik za privatnost

Da li ste znali da kamerica kompjutera, mobilnog telefona ili drugog uređaja sa Internet konekcijom koji koristite može biti aktivirana bez vašeg znanja, na daljinu, i bez paljenja lampice koja pokazuje da je ”snimanje u toku”? Ako niste, ili smatrate da se radi o senzacionalističkom pristupu temi privatnosti ili paranoičnom ponašanju, pogledajte nekoliko primera koji slede.

Programi za zaštitu privatnosti: novi Internet standard?

Internet sajt salon.com razmatra mogućnost široke upotrebe programa za zaštitu privatnosti. Kao odgovor na i dalje aktuelnu aferu špijuniranja i prismotre od strane tajnih službi na čelu sa NSA, intenzivirani su pregovori o standardizaciji upotrebe alata za zaštitu privatnosti kao što je Tor. Tor je softver, program otvorenog koda koji omogućava anonimnost na Internetu, i […]