Integrisana zaštita privatnosti: od teorije do prakse

Integrisana zaštita privatnosti: od teorije do prakse

Integrisana zaštita privatnosti U situaciji u kojoj nove informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju prikupljanje i obradu ogromne količine podataka o ličnosti, zaštita ovih informacija je od primarnog značaja. Implementacija kvalitetnih mera zaštite privatnosti i podataka o ličnosti predstavlja bitan element upravljanja projektima. Zbog toga, neophodno je uzeti je u obzir u toku najranijih faza razvoja projekta. Ovakav, […]

Gardel protiv Francuske

Gardel protiv Francuske

Gardel protiv Francuske je slučaj u kome Evropski sud za ljudska prava procenjuje validnost retroaktivnog upisa podataka o linosti u policijsku bazu podataka tj. Francusku nacionalnu evidenciju počinilaca seksualnih delikata. Osim članova 7 i 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Sud precizira pojam kazne.