UsedSoft-protiv-Oracle-PravoIKT

Usedsoft protiv Orakla

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u predmetu Usedsoft protiv Orakla povodom spora koji se odnosio na pitanje prodaje korišćenog softvera trećim licima, i izneo relevantno shvatanje o univerzalnosti instituta iscrpljenja prava na stavljanje autorskog dela u dalji promet.

e-Trgovina: nova publikacija sajta PravoIKT

e-Trgovina: nova publikacija sajta PravoIKT

Elektronska publikacija pod naslovom e-Trgovina: pravna rešenja za nove modele poslovanja, koju izdaje PravoIKT je dostupna za preuzimanje sa našeg sajta.
Nastala na osnovu originalnih stručnih radova naših saradnika objavljenih u periodu od oko godinu dana, ova zbirka tekstova na jednostavan i lako razumljiv način obrađuje aktuelne interdisciplinarne teme iz oblasti e-Trgovine.

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

U slučaju Loreal protiv iBeja Sud pravde EU kreativno interpretira norme o zaštiti žiga i definiše izuzetke od odgovornosti u smislu čl.14 Direktive o e-trgovini EU. Sazvan na osnovu prethodnog pitanja u sporu koji se vodio pred sudovima Ujedinjenog Kraljevstva, Sud pravde EU razjašnjava obaveze preduzeća koja vode internet tržište da spreče povrede žiga od strane svojih korisnika.

besplatni striming pod pritiskom

Gruvšark je ugašen: besplatni striming pod pritiskom

Nakon dugogodišnje i iscrpne sudske borbe sa velikim muzičkim producentskim kućama, Gruvšark je obustavio dalje pružanje usluge striminga muzike. Na sajtu Gruvšarka, od 30. aprila 2015.godine, stoji saopštenje da usled nagodbe servis prekida svoje aktivnosti, briše sve podatke koje imaju vezane za zaštićena autorska dela i predaju svu intelektualnu svojinu nad sajtom. Gruvšark – put […]

AirBnB zakon – nova faza ekonomije deljenja i njeni problemi

U prethodnom postu opisali smo kako su neke poznate kompanije, šampioni ekonomije deljenja, završile pred različitim sudovima usled tužbi predstavnika tradicionalnih profesija, koje su se osetile ugroženim nelojalnom konkurencijom.  Za očekivati je da će slični pravni sukobi da se presele i u druge jurisdikcije u kojima se nivo konkurencije približava i ugrožava ustaljene igrače na […]

Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine

Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine

Elektronske komunikacije u EU obrađuje ”Telekom paket” iz 2002 godine kojim su države članice u potpunosti zamenile ”Regulatorni paket“ iz 1998. godine. Ovakvim jedinstvenim regulatornim okvirom regulisane su sve elektronske komunikacije, što je rezultat konvergencije telekomunikacija, informacionih tehnologija i elektronskih medija do koje je došlo u protekle dve do tri decenije.

Bitkoin

Bitkoin (eng. Bitcoin) – pojam i značaj

Šta je Bitkoin? Sredstvo razmene koje ima određenu vrednost, digitalna valuta, ili nešto više? Koje se karakteristike tradicionalnih valuta mogu prepoznati u Bitkoinu (npr. novac kao sredstvo štednje), a koje ne mogu? Pred vama je članak koji kroz konkretne primere objašnjava pojam i značaj Bitkoina kao digitalne, decentralizovane valute.

Oznake poverenja i e-trgovina

Oznake poverenja i e-trgovina

Većina studija u poslednjih 10 godina ukazuje na konstantni rast e-trgovine. Čak i u trenucima globlne finansijske krize e-trgovina je zabeležila značajan rast. Istraživanja javnog mnjenja korisnika interneta u proteklom periodu takođe ističu značaj poverenja kao ključnog faktora za rast e-trgovine. I dok e-trgovina u svim većim ekonomijama beleži rast, prekogranična e-trgovina je pokazala znatno […]

klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Direktiva o elektronskoj trgovini EU predviđa dve vrste izuzetaka od primene klauzule unutrašnjeg tržišta, naime, to su posebni izuzeci koji se određuju na ad hoc bazi, i opšti koji su definisani u Aneksu Direktive. Pored opštih izuzetaka, Direktiva predviđa i posebne izuzetke, tj. situacije kada vam, iako ste ispoštovali klauzulu unutrašnjeg tržišta i princip koordinatnog polja, ipak može biti uskraćeno pružanje usluga informacionog društva.

Rešavanje sporova na Pejpalu (3) – kako odgovoriti na pokrenuti postupak

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak Mada Srbiji, odnosno njenim građanima, još nije omogućeno da bez problema primaju uplate na svoje Pejpal naloge, prodavcima koji planiraju da se ozbiljnije […]

Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini

Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini

Deo 1 – Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini Deo 2 – Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci U prethodnim tekstovima o Direktivi o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ već smo prikazali ukratko kojim se pitanjima bavi ovaj propis, i istakli pojedine njegove odredbe kao naročito značajne za razvoj elektronske trgovine, kao što su one o […]

Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva u pravu EU

Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva u pravu EU

U jednom od prethodnih tekstova bilo je reči o Direktivi o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ, koja postavlja pravni okvir kojim se reguliše ova oblast. Dirketiva uspostavlja osnovne principe koji se tiču ne samo elektronske trgovine, nego i generalno preduzimanja različitih aktivnosti na internetu. Ovaj tekst je posvećen jednom od najbitnijih aspekata koji se regulišu navedenom direktivom. U pitanju je odgovornost pružaoca usluga informacionog društva za sadržaj koji prenose ili skladište (odgovornost provajdera).

prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu (2) – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak U prethodnom tekstu opisali smo postupak kojim korisnici Pejpala  mogu da ospore transakciju. Međutim, sporne transakcije i sporovi koji proizilaze iz njih nisu […]

Rešavanje sporova na Pejpalu (1) – kako da osporite transakciju

Pejpal (eng. PayPal) je trenutno najveća kompanija koja pruža usluge plaćanja preko interneta. Korišćenjem njenih usluga korisnici mogu da vrše transakcije bez otkrivanja finansijskih informacija kao što su brojevi kreditnih kartica ili računa banke. U iščekivanju da kompanija odobri uplate srpskim korisnicima i da na taj način olakša prodaju roba i usluga preko Interneta, potrebno je da se dodatno edukujemo o načinima funkcionisanja transakcija i o načinima rešavanja sporova kada nešto krene po zlu.

Direktiva o elektronskoj trgovini EU

Direktiva o elektronskoj trgovini EU

Osnovni dokument EU u ovoj oblasti , Direktiva o elektronskoj trgovini EU predstavlja sveobuhvatan pravni okvir kojim se reguliše elektvonska trgovina. Ovaj tekst opisuje osnovne koncepte i principe na kojima je zasnovana, daje pregled osnovnih odredbi i ukazuje na značaj Direktive za Republiku Srbiju.

Ekonomija deljenja: e-trgovina i tradicionalne profesije u sukobu

Kompanije koje su predvodnici ”ekonomije deljenja” (eng. sharing economy) često su predmet sudskih postupaka. Ekonomija deljenja u internet eri podrazumeva ekonomski model deljenja resursa (uključujući i ljudski rad) upotrebom novih tehnologija u cilju pružanja novih usluga, proizvodnje, distribucije, razmene itd. Međutim, novine u poslovanju koje poveravaju tehnologiji menadžment korisnika i istovremeno koriste same korisnike kao radnu snagu predstavlja ozbiljan izazov za tradicionalne profesije koje se moraju prilagoditi uslovima nove konkurencije.

zaštita portošača i direktiva EU 2011-83

Pravo zaštite potrošača i Direktiva 2011/83

Oktobra 2011. godine Savet ministara EU usvojio je novu direktivu o zaštiti potrošača u Evropskoj Uniji. Nova direktiva menja amandmanima već postojeće srodne direktive i jača prava potrošača, posebno u oblastima veznim za onlajn kupovinu. Države članice EU imaju rok da do 13. juna 2014. godine počnu da primenjuju parvila iz direktive putem svojih nacionalnih zakona.