Supervizor za zaštitu podataka o ličnosti EU objavio prioritete za 2014

Supervizor za zaštitu podataka o ličnosti Evropske unije (The European Data Protection Supervisor – EDPS) objavio je plan rada i prioritete za 2014. godinu.

U saopštenju za javnost objavljenom 18. decembra 2013. godine, Peter Hustinks (Peter Hustinx) koji krajem meseca završava svoj drugi mandat na funkciji Supervizora, nabrojao je nekoliko ključnih oblasti od kojih je zaštita podataka o ličnosti najvažnija. Prema njegovoj izjavi: ”Kako se drugi mandat Supervizora završava početkom 2014. godine, prigodno je istaći činjenicu da privatnost i zaštita podataka o ličnosti danas predstavljaju bitan faktor u okviru raznih delatnosti EU. […] Ubrajanje privatnosti i zaštite podataka o ličnosti među osnovna ljudska prava znači da njihova zaštita u praksi mora ostati visok prioritet na političkoj agendi EU.

Kako se navodi u saopštenju, značaj uloge Supervizora u okviru zakonodavne procedure EU se konstantno povećava. To znači da i pored ograničenih resursa kojima raspolaže, doprinos Supervizora mora i dalje biti vosoko-kvalitetan i na vreme. Saopštenje dalje prezicira ključne oblasti od strateškog značaja koje će predstavljati osnovu Supervizorove konsultantske delatnosti za 2014:

  • novi zakonodavni okvir za zaštitu podataka o ličnosti,
  • izgradnja poverenja u globalne tokove podataka nakon obelodanjivanja programa za prismotru PRISM,
  • inicijativa za podršku ekonomskog razvoja i Digitalne agende,
  • dalja izgradnja oblasti slobode, bezbednosti i pravde (Area of Freedom, Security and Justice),
  • reforma financijskog sektora,
  • poreske prevare i bankarska transparentnost.
Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter