ПравоИКТ: Судска пракса

анализа најзначајнијих судских одлука у области права информационо-комуникационих технологија

Преглед одлука судских органа на националном, европском и међународном нивоу. Због њиховог значаја за развој права ИКТ, посебна пажња је посвећена пракси Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније.

 

Судска пракса је један од главних покретача развоја права информационо-комуникационих технологија. Тумачење правних норми у овој области за судове представља посебан изазов. Разлог томе су неопходност сагледавања и разумевања технолошких аспеката који прате ову област, као и чињеница да се технологија развија изузетно брзо због чега правне норме лако губе актуелност.

Управо због постојања раскорака између брзине ажурирања правних норми и технолошког развоја, судска пракса у области права информационо-комуникационих технологија игра значајну улогу. Без обзира да ли су у питању приватност и заштита података о личности, електронско пословање, е-трговина, или интернет ствари, судови су принуђени креативно интерпретирати правне норме због чега је судска пракса у области права информационо-комуникационих тенологија посебно интересантна.

Ради лакше идентификације, свака обрађена одлука поред оригиналне референце садржи и линк ка бази података суда где је могуће наставити претраживање на неком од званичних језика дате институције. Исто тако, судске пресуде садрже и кључне речи које омогућавају брзо идентификовање конкретне области на коју се пресуда односи.

 

Суд правде Европске уније

Судска пракса Еуда правде Европске уније у области права информационо-комуникационих технологија. Најзначајније, актуелне судске одлуке које се односе на приватност, заштиту података о личности, интелектуалну својину на интернету, итд.

Европски суд за људска права

Изузетно богата судска пракса Европског суда за људска права садржи неке од најинтересантнијих случајева у области права информационо-комуникационих технологија. Овде можете прегледати судске пресуде и друге одлуке суда из Стразбура.

Нисте пронашли судску одлуку коју тражите?

Хоћете да напишете коментар судске одлуке која вас занима и тако допуните наш садржај?

ПравоИКТ: судска пракса је право место за то!

 

Будите у току!

Пријавите се на ПравоИКТ билтен и једном седмично примите нове коментаре судских одлука на мејл.