Saradnici

mi smo

neformalna grupa eksperata iz Srbije, regiona i Evrope. Obuhvatamo različite oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija. Naša mišljenja i stavovi se mogu razlikovati. Delimo nezavisnost u radu, stručnost u pristupu temama o kojima pišemo i težnju za unapređenjem prava IKT.

mi hoćemo

da izgradimo srpsku mrežu pravnika specijalizovanih za IKT, da doprinesemo poštovanju ljudskih prava u ovoj oblasti, da podelimo svoje znanje i iskustvo, da doprinesemo usklađivanju srpskog pravnog sistema sa pravom EU i da podignemo svest o značaju prava IKT za moderno informaciono društvo.

nudimo

informacije o pravu IKT, publicitet saradnicima i njihovim organizacijama, analizu srpskog, evropskog i međunarodnog zakonodavstva, praktične savete za primenu prava IKT, predloge za unapređenje zaštite ljudskih prava u oblasti IKT...

osnivači

saradnici

Dušan Pavlović

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master pravnih i master ekonomskih nauka.

linkedin | svi tekstovi

Srđan Rajčević

Direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer računarstva, magistar poslovno-pravnih nauka. Zainteresovan za pravne aspekte IKT-a. Idejni tvorac više zakona iz oblasti razvoja informacionog društva u RS.

linkedin | svi tekstovi

Sanja Mandarić

Samostalni advokat sa praksom usmerenom na porodično i obligaciono pravo i interesovanjem za međunarodnu sudsku praksu u oblasti prava IKT.

linkedin | svi tekstovi

Adriana Minović

Savetnik za pitanja unutrašnjeg tržišta pri Kancelariji za Evropske integracije Vlade Republike Srbije.  Član Pregovačke grupe za informaciono društvo i medije. Oblasti: e-trgovina, e-bankarstvo, regulatorna politika i strateško odlučivanje u oblasti telekomunikacija.

linkedin | svi tekstovi

Nikola Kliska

Advokat specijalizovan za pravo intelektualne svojine, nelojalnu konkurenciju i privredno pravo. Saradnik kancelarije Živko Mijatović & Partneri.

linkedin | svi tekstovi

Milan Vojvodić, PravoIKT

Milan Vojvodić

Diplomirani pravnik sa fokusom na informacionu bezbednost. Radi u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za informaciono društvo. Bio član delegacije R. Srbije na skriningu u okviru PG 10 - Informaciono društvo i mediji.

svi tekstovi

Miloš Stojković

Saradnik u Advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, član radne grupe za izradu Nacrta zakona o oglašavanju, član pravnog tima ANEM-a i eksterni konsultant SHARE DEFENSE.

linkedin | svi tekstovi

Sava Pavlović PravoIKT

Sava Pavlović

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, sa praksom u oblastima prava telekomunikacija, medijskog prava, prava oglašavanja i prava konkurencije.

svi tekstovi

Ljubiša Kuvekalović PravoIKT

Ljubiša Kuvekalović

Ekspert za pravnu regulaciju elektronskih medija. Viši pravni savetnik pri Regulatornom telu za elektronske medije (ranije RRA). Član nekoliko radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti. Član Pregovaračke grupe 10 – informaciono društvo i mediji.

svi tekstovi

Nikola Milovančević PravoIKT

Diplomirani pravnik fokusiran na sudsku praksu u oblasti IKT. Nosilac sertifikata „Specifičnosti veštačenja u oblasti informacionih tehnologija“. Zaposlen u Redakciji JP Službeni glasnik, zadužen za vođenje i ažuriranje Pravno-informacionog sistema Republike Srbije.

linkedin | svi tekstovi

Tamara Momirov

Student master studija na Duke Law School, nosilac Judy Horowitz stipendije, i volonter u kancelariji Poverenika.

linkedin | svi tekstovi

Milorad Debeljački

Milorad Debeljački

Sekretar Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Konsultant Multi Donor Trust Fund-a. Master prava.

linkedin | svi tekstovi

Stefan Lakićević

Stefan Lakićević

Master prava intelektualne svojine i advokat usmeren na pravo informacionih tehnologija, pravo konkurencije, pravo profesionalnog sporta, pravo industrije zabave kao i izgradnja brend identiteta sa naglaskom na pravu intelektualne svojine.

twitter | svi tekstovi

Vladimir-Marenovic-PravoIKT

Vladimir Marenović

Advokat čija je praksa usmerena na prava intelektualne svojine i nelojalnu konkurenciju i iskustvom u oblasti žigovnog prava, domena, poslovne tajne i zaštite potrošača. Arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije.

linkedin | svi tekstovi

Tamara Mitrović

Tamara Mitrović

Asistent redakcije PravoIKT. Zadužena za kvalitet tekstova, društvene mreže i odnose sa medijima. Student Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

twitter | svi tekstovi

Viktor Živojinović

Viktor Živojinović

Diplomirani pravnik zaposlen u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima. Član skupštine Saveza slepih Beograda. Specijalnost: prava osoba sa invaliditetom, regulacija asistivnih informaciono-komunikacionih tehnologija.

twitter | svi tekstovi