o nama

Mi smo

neformalna grupa eksperata iz Srbije, regiona i Evrope. Obuhvatamo različite oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija. Naša mišljenja i stavovi se mogu razlikovati. Delimo nezavisnost u radu, stručnost u pristupu temama o kojima pišemo i težnju za unapređenjem prava IKT.

Mi hoćemo

da izgradimo srpsku mrežu pravnika specijalizovanih za IKT, da doprinesemo poštovanju ljudskih prava u ovoj oblasti, da podelimo svoje znanje i iskustvo, da doprinesemo usklađivanju srpskog pravnog sistema sa pravom EU i da podignemo svest o značaju prava IKT za moderno informaciono društvo.

Nudimo

informacije o pravu IKT, publicitet saradnicima i njihovim organizacijama, analizu srpskog, evropskog i međunarodnog zakonodavstva, praktične savete za primenu prava IKT, predloge za unapređenje zaštite ljudskih prava u oblasti IKT...

osnivači

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik INTERPOL-a, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

googleplus linkedin twitter

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

linkedin

saradnici

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master pravnih i master ekonomskih nauka.

googleplus linkedin

Direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer računarstva, magistar poslovno-pravnih nauka. Zainteresovan za pravne aspekte IKT-a. Idejni tvorac više zakona iz oblasti razvoja informacionog društva u RS.

facebook linkedin skype twitter

Samostalni advokat sa praksom usmerenom na porodično i obligaciono pravo i interesovanjem za međunarodnu sudsku praksu u oblasti prava IKT.

facebook googleplus linkedin

Savetnik za pitanja unutrašnjeg tržišta pri Kancelariji za Evropske integracije Vlade Republike Srbije.  Član Pregovačke grupe za informaciono društvo i medije. Oblasti: e-trgovina, e-bankarstvo, regulatorna politika i strateško odlučivanje u oblasti telekomunikacija.

linkedin twitter

Advokat specijalizovan za pravo intelektualne svojine, nelojalnu konkurenciju i privredno pravo. Saradnik kancelarije Živko Mijatović & Partneri.

linkedin

Milan Vojvodić

Diplomirani pravnik sa fokusom na informacionu bezbednost. Radi u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za informaciono društvo. Bio član delegacije R. Srbije na skriningu u okviru PG 10 - Informaciono društvo i mediji.

Saradnik u Advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, član radne grupe za izradu Nacrta zakona o oglašavanju, član pravnog tima ANEM-a i eksterni konsultant SHARE DEFENSE.

linkedin

Sava Pavlović

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, sa praksom u oblastima prava telekomunikacija, medijskog prava, prava oglašavanja i prava konkurencije.

Ekspert za pravnu regulaciju elektronskih medija. Viši pravni savetnik pri Regulatornom telu za elektronske medije (ranije RRA). Član nekoliko radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti. Član Pregovaračke grupe 10 – informaciono društvo i mediji.

Diplomirani pravnik fokusiran na sudsku praksu u oblasti IKT. Nosilac sertifikata „Specifičnosti veštačenja u oblasti informacionih tehnologija“. Zaposlen u Redakciji JP Službeni glasnik, zadužen za vođenje i ažuriranje Pravno-informacionog sistema Republike Srbije.

linkedin

Tamara-Momirov

Student master studija na Duke Law School, nosilac Judy Horowitz stipendije, i volonter u kancelariji Poverenika.

linkedin

Sekretar Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Konsultant Multi Donor Trust Fund-a. Master prava.

linkedin

Milorad Debeljački

Stefan Lakićević

Master prava intelektualne svojine i advokat usmeren na pravo informacionih tehnologija, pravo konkurencije, pravo profesionalnog sporta, pravo industrije zabave kao i izgradnja brend identiteta sa naglaskom na pravu intelektualne svojine.

twitter

Advokat čija je praksa usmerena na prava intelektualne svojine i nelojalnu konkurenciju i iskustvom u oblasti žigovnog prava, domena, poslovne tajne i zaštite potrošača. Arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije.

linkedin

Vladimir-Marenovic-PravoIKT

Viktor Živojinović

Viktor Živojinović

Diplomirani pravnik zaposlen u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima. Član skupštine Saveza slepih Beograda. Specijalnost: prava osoba sa invaliditetom, regulacija asistivnih informaciono-komunikacionih tehnologija.

facebook twitter

asistenti

Tamara Mitrović

Tamara Mitrović

Asistent redakcije PravoIKT. Zadužena za kvalitet tekstova, društvene mreže i odnose sa medijima. Student Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

facebook twitter

Posedujete znanje iz oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija i spremni ste da ga podelite sa drugima?

Želite da vaši tekstovi budu dostupni ljudima kojima će zaista biti od koristi?

Pridružite nam se i postanite PravoIKT saradnik!