računarstvo u oblaku

računarstvo u oblaku (Cloud Computing) - pregled tekstova

Usluge računarstva u oblaku: pravni okvir BiH

Usluge računarstva u oblaku: pravni okvir BiH

Četvrti tekst iz oblasti usluga računarstva u obllaku koji se odnosi na pravni okvir BiH. Obuhvata pregled Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, naročito onih pravnih normi koje su od značaja za računarstvo u oblaku.

Usluge računarstva u oblaku: ugovorni uslovi, privatnost i bezbednost

Usluge računarstva u oblaku: ugovorni uslovi, privatnost i bezbednost

Drugi od četiri teksta o pravnom okviru koji reguliše pružanje usluga u oblasti računarstva u oblaku. Pored uslova koji se odnose na poslovne subjekte i druga pravna lica, predmet ovog teksta su opšti pravni režim, kao i posebne norme vezane za zaštitu privatnosti i bezbednost informacija.

Usluge računarstva u oblaku: ugovorne strane i servisni nivo usluga

Usluge računarstva u oblaku: ugovorne strane i servisni nivo usluga

U seriji članaka na temu usluga računarstva u oblaku, autor razmatra najvažnije pravne aspekte koje treba uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora u ovoj oblasti. Polazeći od međusobnih obaveza i odnosa na relaciji pružalac usluge – korisnik, ovaj uvodni tekst pruža prikaz ugovornih strana, uslova korišćenja računarstva u oblaku i objašnjava ugovor o servisnom nivou usluga.

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Cilj novog ISO/IEC 27018:2014 standarda je da obezbjedi set neophodnih sigurnosnih kontrola koje mogu biti implementirane od strane pružaoca usluga tzv. javnog računarskog oblaka (eng. public cloud provider) koji obrađuje podatke o ličnosti u ime trećeg lica. Ovo je prvi publikovani ISO standard koji se odnosi na računarstvo u oblaku, i kao takav će sigurno naći široku primjenu među kompanijama koje će kroz program sertifikacije nastojati izgraditi povjerenje sa potencijalnim klijentima i steći imidž na globalnom cloud tržištu.

Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja

Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja

Tekst „Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja“ daje trenutni presek stanja i smernice za budući razvoj računarstva u oblaku na nivou EU. Aktivnosti Evropske komisije potaknute eksplozivnim rastom tržišta usluga računarstva u oblaku i evidentnim zaostajanjem evropskih tržišnih igrača daju naslutiti da će se u godinama koje dolaze ovaj segment razvijati na novim ili reformisanim legislativnim osnovama. U okviru evropske Digitalne agende i inicijative „Evropa 2020“ postavljeni su visoki ciljevi koje je potrebno postići kroz harmonizaciju pravnih sistema država članica, ali i efikasnim mehanizmom koordinacije na nivou Unije.

Značaj privatnosti za računarstvo u oblaku

Značaj privatnosti za računarstvo u oblaku

Jedan od načina na koji ostvarujemo pravo na privatnost je kroz informaciono samoopredelenje, odnosno slobodno odlučivanja šta i na koji način radimo sa informacijama o svojoj ličnosti: kome se otkrivamo, u kolikoj meri, kada, itd. Sa druge strane, računarstvo u oblaku omogućava ne samo prikupljanje i čuvanje postojećih informacija o nama, već i stvaranje ogromne količine novih, na osnovu naših interakcija u digitalnom okruženju. Značaj podataka o ličnosti za digitalnu ekonomiju je ogroman. Možemo reći da se radi o novoj zlatnoj groznici, i da se trenutno najveće svetske kompanije pohlepno prikupljaju, i ljubomorno čuvaju podatke o linosti ljudi širom sveta.

Privatnost i računarstvo u oblaku - promena paradigme

Privatnost i računarstvo u oblaku: promena paradigme

Računarstvo u oblaku (eng. Cloud Computing) menja način na koji pristupamo, koristimo i čuvamo informacije. Svakodnevna upotreba servisa zasnovanih na ovoj tehnologiji dovode do brisanja granice između personalnih uređaja i Interneta. Međutim, da li ste se zapitali na koji su način povezani pravo na privatnost i računarstvo u oblaku? Koje su pravne posledice obrade podataka o ličnosti na udaljenim serverima (u oblaku)?

Računarsto u oblaku ugovori, fleksibilnost, kontrola

Računarstvo u oblaku: ugovori, fleksibilnost, kontrola

Računarstvo u oblaku, iako marketinški ističe lakoću upotrebe resursa putem interneta, skoro romantično iskazanu u simboličnom „oblaku“, iza sebe često krije kompleksnu ugovornu strukturu. U ovom tekstu pokušaćemo da ilustrujemo kompleksnost ali i fleksibilnost koja ima svoje posledice na standardizovane ugovore po pristupu na kojim se zasniva klaud u praksi.

Ugovor o pružanju cloud usluga

Ugovor o pružanju cloud usluga: na šta treba obratiti pažnju

Želite da iskoristite prednosti računarstva u oblaku i značajno smanjite troškove personala i izdatke za održavanje infrastrukture? Primamljivost transfera softverskih aplikacija i podataka na infrastrukturu pružaoca usluga računarstva u oblaku postaje veća ukoliko se uz nesmetano funkcionisanje informacionog sistema blagovremeno obezbjedi i zadovoljavajuća pravna zaštita korisnika. Ako sklapate Ugovor o pružanju cloud usluga, ovo su elementi na koje morate obratiti pažnju.

Računarstvo u oblacima (cloud computing): šta je i što nas treba da bude briga?

Kada u običnom razgovoru ili razgovoru povodom teksta u novinama(zbog nedavnih afera NSA) neko pokrene temu računarstva u oblacima (pomalo nezgrapan prevod) iliti klaud kompjutinga, obično čujem pitanje: šta je to klaud?  Par puta sam pokušao odgovoriti, uz redovno klimanje i odustanak od daljih pitanja sagovornika, ali se uvek nađem u dilemi koliko dug odgovor […]