privatnost

pravo na privatnost i zaštita podataka o ličnosti

IP_adresa_kao_podatak_o_ličnosti_PravoIKT

IP adresa kao podatak o ličnosti

Sud pravde Evropske Unije doneo je odluku po kojoj je dinamička IP adresa posetioca neke veb-strane podatak o ličnosti, u skladu sa Direktivom 95/46 EU (Direktiva o zaštiti podataka Evropske unije). IP adresa kao podatak o ličnosti dugo je bila predmet diskusije. Na prvi pogled, čini se da je Sud razrešio ovu dilemu. Međutim, dublja analiza presude nagoveštava da IP adresa neće baš u svakom slučaju imati taj status.

Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti

Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti

Nakon duge javne diskusije, niza usaglašavanja predloga tekstova i razmatranja preko 4.000 amandmana, sredinom aprila 2016. godine objavljena je vest da su se institucije Evropske Unije usaglasile oko konačanog teksta Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Nova Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti stupa na snagu u roku od dve godine od momenta objave u službenom listu.

Agregacija podataka

Agregacija podataka i ugrožavanje privatnosti

Savremene kompanije teško da bi mogle da povećaju sopstvenu konkurentnost bez agregacije poslovnih podataka. U ovom tekstu, autor razmatra pozitivne i negativne aspekte koje agregacija podataka o ličnosti može u realnom životu izazvati u odnosu na pravo na privatnost.

Zdravlje ili privatnost olnajn kockara?

Zdravlje ili privatnost onlajn kockara?

Onlajn kockanje je industrija sa potvrđenim razvojnim potencijalom. U Evropskom jedinstvenom tržištu sektor usluga onlajn kockanja ima najveći godišnji rast – gotovo 15%. No, razvoj onlajn kockanja prate veliki izazovi i kontroverze. Problemi pravne, ekonomske i političke prirode konstantno utiču na razvoj ove industrije. Jedan od najsvežijih izazvova, jeste pravne prirode i tiče se zaštite privatnosti onlajn kockara.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti: Radna grupa za izradu nacrta

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti: Radna grupa za izradu nacrta

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti usvojen je krajem 2008. godine, a počeo je sa primenom 1. januara 2009. godine. Od početka primene Zakon je prema ocenjivan kao delimično usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti. Ovaj tekst opisuje metodologiju rada Radne grupe za izradu novog Nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Novi udarac sporazumu Sigurna luka

(Ne) sigurna luka – novi udarac sporazumu o transferu podataka

Mišljenje Generalnog advokata Iva Boa, u slučaju Maks Šrems protiv Komesara za zaštitu podataka zadaje novi udarac sporazumu o transferu podataka Sigurna luka. Ako, Sud pravde Evropske unije potvrdi stav Generalnog advokata i poništi Odluku EK 2000/520, kompanije i organizacije koje su se do sad oslanjale na sporazum Sigurna luka će morati da potraže alternative, bilo u obliku dodatnog zahtevanja saglasnosti, bilo u obliku obavezujućih korporativnih pravila (eng. Binding Corporate Rules) ili tipskih ugovornih klauzula (eng. Model Clauses) ili na neki novi način.

Fejsbuk i praćenje korisnika putem dodataka za društvene mreže

Fejsbuk i praćenje korisnika putem dodataka za društvene mreže

Belgijska Komisija za zaštitu privatnosti je nedavno objavila Preporuke društvenoj mreži Fejsbuk koje se odnose na zaštitu privatnosti belgijskih korisnika interneta, u vezi sa tzv. Dodacima za povezivanje sa društvenim mrežama (eng. Social Network Plugins) koji se koriste na drugim belgijskim internet stranicama. Izveštaj sadrži i tehničko objašnjenje praćenja, putem dodataka za društvene mreže koje koristi ova društvena mreža.

Zaštita intelektualne svojine u informacionom društvu

Zaštita intelektualne svojine u informacionom društvu: solomonska presuda Suda pravde EU?

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u slučaju Promuzika protiv Telefonike, zaključivši da pravo Evropske zajednice ne zahteva od država članica da, u cilju delotvorne zaštite autorskog prava, uspostave zakonsku obavezu obelodanjivanja podataka o ličnosti za potrebe vođenja parničnog postupka.
U ovoj odluci Sud se prvi put izričito bavio problematikom odnosa između zaštite podataka (o ličnosti) i onlajn sprovođenja zakona, odnosno problemom zaštite intelektalne svojine u informacionom društvu

Integrisana zaštita privatnosti: od teorije do prakse

Integrisana zaštita privatnosti: od teorije do prakse

Integrisana zaštita privatnosti U situaciji u kojoj nove informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju prikupljanje i obradu ogromne količine podataka o ličnosti, zaštita ovih informacija je od primarnog značaja. Implementacija kvalitetnih mera zaštite privatnosti i podataka o ličnosti predstavlja bitan element upravljanja projektima. Zbog toga, neophodno je uzeti je u obzir u toku najranijih faza razvoja projekta. Ovakav, […]

AvePoint metodologija za sprovođenje studije uticaja na privatnost

AvePoint metodologija za sprovođenje studije uticaja na privatnost

Predmet ovog teksta biće jedan od korisnih alata koji omogućava lakše i brže sprovođenje studije uticaja na privatnost. U pitanju je AvePoint metodologija, koja na sistematičan i pregledan način vodi kroz postupak evaluacije, procene i izveštavanja o potencijalnim rizicima za privatnost nekog projekta.

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Cilj novog ISO/IEC 27018:2014 standarda je da obezbjedi set neophodnih sigurnosnih kontrola koje mogu biti implementirane od strane pružaoca usluga tzv. javnog računarskog oblaka (eng. public cloud provider) koji obrađuje podatke o ličnosti u ime trećeg lica. Ovo je prvi publikovani ISO standard koji se odnosi na računarstvo u oblaku, i kao takav će sigurno naći široku primjenu među kompanijama koje će kroz program sertifikacije nastojati izgraditi povjerenje sa potencijalnim klijentima i steći imidž na globalnom cloud tržištu.

Privatnost i registracija internet domena

Privatnost i registracija internet domena

Na koji su način povezani pravo na privatnost i registracija internet domena? U nekoliko tekstova objavljenih na sajtu PravoIKT, naši autori su obradili nekoliko aspekata registracije internet domena. Pisali smo o značaju internet domena, uslovima registracije, i rešavanju sporova. Obradili smo i teme vezane za cybersquatting i zaštitu žiga i dali pregled najbitnijih reformi za naredni period. Međutim, pravo na privatnost i registracija internet domena do sada nisu bili predmet naše rasprave, iako u ovoj oblasti postoji značajan broj problema vrednih pažnje.

Značaj privatnosti za računarstvo u oblaku

Značaj privatnosti za računarstvo u oblaku

Jedan od načina na koji ostvarujemo pravo na privatnost je kroz informaciono samoopredelenje, odnosno slobodno odlučivanja šta i na koji način radimo sa informacijama o svojoj ličnosti: kome se otkrivamo, u kolikoj meri, kada, itd. Sa druge strane, računarstvo u oblaku omogućava ne samo prikupljanje i čuvanje postojećih informacija o nama, već i stvaranje ogromne količine novih, na osnovu naših interakcija u digitalnom okruženju. Značaj podataka o ličnosti za digitalnu ekonomiju je ogroman. Možemo reći da se radi o novoj zlatnoj groznici, i da se trenutno najveće svetske kompanije pohlepno prikupljaju, i ljubomorno čuvaju podatke o linosti ljudi širom sveta.

Privatnost i računarstvo u oblaku - promena paradigme

Privatnost i računarstvo u oblaku: promena paradigme

Računarstvo u oblaku (eng. Cloud Computing) menja način na koji pristupamo, koristimo i čuvamo informacije. Svakodnevna upotreba servisa zasnovanih na ovoj tehnologiji dovode do brisanja granice između personalnih uređaja i Interneta. Međutim, da li ste se zapitali na koji su način povezani pravo na privatnost i računarstvo u oblaku? Koje su pravne posledice obrade podataka o ličnosti na udaljenim serverima (u oblaku)?

Štite li mobilne aplikacije privatnost

Štite li mobilne aplikacije privatnost?

Štite li mobilne aplikacije privatnost korisnika i na koji način ih obaveštavaju o vrsti podataka o ličnosti koje prikupljaju i svrsi obrade? Kako pokazuju nedavno objavljeni rezultati istraživanja u ovoj oblasti, zaštita privatnosti korisnika nije prioritet većine autora mobilnih aplikacija.

Pravo da se bude zaboravljen: Guglova evropska turneja

Pravo da se bude zaboravljen: Guglova evropska turneja

Dok se komesari za privatnost i podatke o ličnosti država članica EU spremaju za sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o smernicama za internet pretraživače, kompanija Gugl organizuje seriju javnih diskusija na temu ”pravo da se bude zaboravljen”, kao odgovor na presudu Suda pravde EU u slučaju Gugl protiv Španije.

Presuda Suda pravde EU u slučaju Gugl protiv Španije

U slučaju koji se odnosi na primenu ”prava da se bude zaboravljen” (eng. right to be forgotten), Sud pravde Evropske unije u aferi Gugl protiv Španije (eng. Google vs. Spain) odlučio da građani imaju pravo da od internet pretraživača traže da njihovi podaci o ličnosti budu izbrisani iz rezultata pretrage.

Fejsbuk, fotografije maloletnica i zaštita privatnosti korisnika

Dok Fejsbuk strana „Najveće drolje osnovnih i srednjih škola“ dobija na popularnosti malo ko razmišlja o zaštiti privatnosti korisnika. Pored fotografija ostavljeni su i drugi lični podaci, kao što su ime, prezime, grad u kome se živi, a u nekim slučajevima navedena je i škola koju pohađa konkretno lice na slici.

Kraj sporazuma o transferu podataka između EU i SAD?

Evropski parlament je 12. marta 2014. godine izglasao rezoluciju kojom predlaže prekid sporazuma o legalnom transferu podataka o ličnosti ”Sigurna luka” (eng. Safe Harbor) sa SAD. Izglasavanje Rezolucije je posledica šestomesečne istrage koju je Evropski parlament sproveo nakon obelodanjivanja informacija o nelegalnoj masovnoj prismotri građana od strane američkih vlasti. Zaključni izveštaj istrage strogo je osudio programe SAD za masovni nadzor.

Evropski parlament usvojio Nacrt opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

U sredu, 12. marta 2014. godine Evropski parlament je ogromnom većinom glasova usvojio tekst Nacrta opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.
Budući da uvodi dodatne mere zaštite, prava građana kao i obaveze na strani rukovalaca podacima, Nacrt uredbe je bio predmet izuzetno snažnog otpora i lobiranja, naročito od strane multinacionalnih kompanija čiji se ekonomski modeli zasnivaju na prikupljanju i obradi podataka o ličnosti.

28.01.2014 dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti

28. januara ove godine slavimo osmi po redu međunarodni Dan zaštite podataka o ličnosti. Proslava Dana zaštite podataka o ličnosti ima zbog toga informativni i edukativni karakter.

Cilj je informisanje građana o tome šta su podaci o ličnosti, kako ih pravo štiti, na koji način i pod kojim uslovima se mogu obrađivati… Sve u cilju pružanja mogućnosti građanima da donose informisane odluke i na taj način se efikasnije zaštite.

veb-kamere-rizik-za-privatnost

veb kamere: rizik za privatnost

Da li ste znali da kamerica kompjutera, mobilnog telefona ili drugog uređaja sa Internet konekcijom koji koristite može biti aktivirana bez vašeg znanja, na daljinu, i bez paljenja lampice koja pokazuje da je ”snimanje u toku”? Ako niste, ili smatrate da se radi o senzacionalističkom pristupu temi privatnosti ili paranoičnom ponašanju, pogledajte nekoliko primera koji slede.

Privatnost, reč godine

Internet sajt dictionary.com proglasio ”privatnost” za reč 2013 godine. Neki od događaja koji su doprineli izboru su: afere masovnog špijunirana građana sveta, reforma pravnog okvira zaštite privatnosti EU, lobiranje, Google Glass, bespilotne letelice…