privatnost

pravo na privatnost i zaštita podataka o ličnosti

Integrisana zaštita privatnosti – Privacy by Design

Princip integrisane zaštite privatnosti (eng. Privacy by Design) znači da privatnost i zaštita podataka o ličnosti treba da budu integrisatni u informaciono-komunikacione tehnologije od početka do kraja njihovog životnog ciklusa: od faze koncepcije (dizajna) do izlaska iz upotrebe.

Sud pravde Evropske unije

Neizvesna sudbina evropske Direktive o zadržavanju podataka

U saopštenju za štampu Suda pravde Evropske Unije objavljenom danas, generalni advokat Pedro Kruz Vilaljon je zauzeo stav da je Direktiva o zadržavanju podatka u celosti u suprotnosti sa Poveljom o osnovnim pravima EU, tj. principom zakonitosti po kome svako ograničenje osnovnih ljudskih prava mora biti zasnovano na zakonu.

strategija zaštite privatnosti u šest koraka

Bez obzira da li je u pitanju državna firma, javna ustanova ili internacionalna privatna kompanija, svaka organizacija koja radi sa podacima o ličnosti bi trebalo da ima kvalitetnu politiku njihove zaštite. Put do nje podrazumijeva nekoliko relativno jednostavnih koraka.