Privacy by Design

7 osnovnih principa integrisane zaštite privatnosti

Autor: Đorđe Đokić (prevod i obrada)

Jezik: srpski, engleski

Izdavač: PravoIKT, 2014

Template not found

Podeli ”Privacy by Design: 7 osnovnih principa integralne zaštite privatnosti”

Sinopsis

Privacy by Design, koncept koji na srpski prevodimo kao Integrisana zaštita privatnosti predstavlja proaktivan pristup zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti. Koncept se zasniva na 7 osnovnih principa koji objašnjavaju neophodnost i način integracije adekvatnih mera zaštite privatnosti i podataka o ličnosti u informaciono-komunikacione tehnologije od početka do kraja njihovog životnog ciklusa: od faze koncepcije i dizajna do izlaska iz upotrebe.

“Privacy by Design” se zasniva na shvatanju da se budućnost privatnosti ne može osigurati prostim usklađivanjem sa pravnom regulativom; umesto toga, ona mora postati podrazumevani režim rada organizacija.

Principi koncepta “Privacy by Design” mogu da se primene na sve vrste podataka o ličnosti, ali bi ih trebalo naročito primeniti na osetljive podatke kao što su podaci o nečijem zdravstvenom stanju ili finansijama. Snaga mera zaštite privatnosti teži da bude proporcionalna osetljivosti podataka.

Ciljevi koncepta “Privacy by Design” - osiguranje privatnosti i sticanje kontrole nad sopstvenim podacima o ličnosti, kao i zadobijanje održive konkurentske prednosti kad su organizacije u pitanju - mogu biti ostvareni primenom 7 osnovnih principa.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Master evropskog prava, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Privacy by Design Ambassador. Doktorski kandidat Univerziteta u Bordou.