Presuda Suda pravde EU u slučaju Gugl protiv Španije

U slučaju koji se odnosi na primenu ”prava da se bude zaboravljen” (eng. right to be forgotten), Sud pravde Evropske unije u aferi Gugl protiv Španije (eng. Google vs. Spain) je odlučio da građani imaju pravo da od popularnog internet pretraživača traže da njihovi podaci o ličnosti budu izbrisani iz rezultata pretrage.

Sud je procenio da Gugl prema pravu EU ima status obrađivača podataka o ličnosti. Odluku o sopstvenoj mesnoj nadležnosti, i primeni prava EU koja iz toga proizlazi, Sud je doneo na osnovu činjenice da putem svoje španske filijale, američka kompanija ima uspostavljeno značajno prisustvo i interese na teritoriji EU. Po ovom osnovu, Gugl pripadaju i obaveze koje proističu iz prava EU. U ovom slučaju, u pitanju je pravni okvir kojim se reguliše zaštita privatnosti i podataka o ličnosti.

pravo da se bude zaboravljen

Podsećanja radi, u predmetu je od Suda pravde EU zatraženo da se izjasni o ”pravu da se bude zaboravljen”, koje postoji u pravnim sistemima nekih država članica EU i koje pojedincima omogućava da od obrađivača podataka zatraže i dobiju brisanje podataka o ličnosti koji ih se tiču.

Evropska komisija je predložila uvođenje ovog problematičnog pravnog instituta u okviru aktuelne reforme pravnog okvira o zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti, koja je počela u 2012. godini.

Prema rezonovanju Suda, Gugl je odgovoran za obradu podataka o ličnosti koji se u vidu rezultata pojavljuju i na internet stranicama trećih lica. Lica o čijim se podacima radi, mogu se u cilju njihovog brisanja obratiti direktno obrađivaču, u ovom slučaju kompaniji Gugl.

U slučaju da njihov zahtev ne bude uzet u obzir, lica imaju mogućnost da kontaktiraju državni organ zadužen za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti.

posledice odluke

Odluka Suda pravde EU u slučaju Gugl protiv Španije ima dve osnovne posledice po internet pretraživače. Prva posledica je vezana za činjenicu da će se od sada pretraživači smatrati odgovornim za obradu podataka o ličnosti bez obzira na to da li su upućeni u prirodu informacija koje obrađuju ili ne.

Druga posledica se odnosi na obavezu pretraživača interneta da preduzmu odgovarajuće korake i da se pripreme za donošenje konkretnih odluka po osnovu zahteva pojedinaca za brisanje podataka o ličnosti.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter