Pravo da se bude zaboravljen: Guglova evropska turneja

Pravo da se bude zaboravljen: Guglova evropska turneja

Savetodavni odbor kompanije Gugl (eng. Google) organizuje seriju javnih panel-diskusija sa temom ”pravo da se bude zaboravljen”.

Guglova ”turneja” započela je 9. septembra u Madridu, da bi se dan kasnije preselila u Rim. Slede Pariz, Varšava, Berlin, London i Brisel. Rasprave su javne, i Gugl ih uživo prenosi putem svog servisa Jutjub (eng. YouTube). Snimci održanih panela, kao i dodatne informacije o javnim raspravama i njihovim učesnicima dostupni su na stranici Savetodavnog odbora.

pravo da se (ne) bude zaboravljen

Organizacija javnih diskusija izazvana je Guglovim nezadovoljstvom nakon nedavno objavljene presude Suda pravde EU. Podsećanja radi, u maju ove godine Sud pravde EU u presudi povodom slučaja Gugl protiv Španije je dao građanima pravo da zahtevaju uklanjanje svojih podataka o ličnosti iz rezultata pretrage ovog internet pretraživača.

Prema navodima britanskog Telegrafa, Gugl je od donošenja presude primio više od 91000 zahteva za ostvarivanje prava da se bude zaboravljen, odnosno uklanjanje sadržaja. Najviše zahteva stiglo je iz Francuske (oko 17500) i Nemačke (oko 16500). Slede Velika Britanija sa oko 12000, Španija sa 8000 i Italija sa oko 7500 zahteva.

balans prava ili medijski rat

Iako je balans između prava na privatnost i slobode informisanja centralna tačka panel-diskusija, prema Guglu suština rasprava je upravo pravo da se bude zaboravljen (eng. the right to be forgotten).

Međutim, kako prenosi Rojters, francuski komesar za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti Izabel Falk-Pierotan (fra. Isabelle Falque-Pierrotin) opisala je inicijativu kao deo medijskog rata koji Gugl vodi na polju odnosa sa javnošću, i koji se tiče pitanja od značaja za Guglovu poslovnu strategiju.

Interesantno je istaći da paralelno sa Guglovim panel diskusijama, komesari za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti država članica EU 15. septembra organizuju sednicu na čijem dnevnom redu je upravo izrada smernica za internet pretraživače pogođene presudom u slučaju Gugl protiv Španije.

panelisti

Pored Guglovog pravnog savetnika Dejvida Dramonda (eng. David Drummond) i predsednika kompanije Erika Šmita (eng. Eric Schmidt) među panelistima odnosno članovima Savetodavnog odbora ističu se zvaničnik za ljudska prava UN-a, Frenk La Ru (Frank La Rue), bivši španski poverenik za privatnosti, Hose-Luis Pinjar (José-Luis Piñar), osnivač Vikipedije, Džimi Vels (Jimmy Wales).

Ostali članovi su Prof. Lućiano Floridi (Luciano Floridi), Silvija Kaufman (Sylvie Kauffmann), Lidija Kolucka-Zuk (Lidia Kolucka-Zuk), Sabina Lojthojser-Šnarenberger (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) i Pegi Falke (Peggy Valcke).

privatnost, profit i sloboda informisanja

Autor ovog teksta smatra da ne treba zaboraviti da se Gugl opirao ideji prava da se bude zaboravljen, ne zato što je kompanija veliki pobornik slobode informisanja, već zato što svoj profit ostvaruje gotovo isključivo zahvaljujući eksploataciji podataka o ličnosti.

Osim toga, sam način na koji je čitav problem oko prava da se bude zaboravljen postavljen od strane Gugla izgleda preterano pojednostavljen. Ne zaboravimo, presuda Suda pravde EU odnosila se na uspostavljanje pravilnog balansa između prava da se bude zaboravljen i slobode informisanja. Gugl, sa druge strane, isključivo insistira na slobodi informisanja. Međutim, kao i u drugim oblastima života, pravo jednog lica prestaje tamo gde počinje sloboda drugog. Balans interesa je ključna reč. Jednostran pristup rešavanju problema signalizira da Gugl nije zainteresovan za pravo na privatnost, iz kojeg se pravo da se bude zaboravljen razvilo.

Stiče se utisak da Gugl namerno pogrešno interpretira odluku Suda zarad izgradnje medijske kampanje, odnosno lobiranja, u cilju zaštite svojih isključivo ekonomskih interesa.

Pored ovog, kako u svom blogu piše poznati aktivista za pravo na privatnost Sajmon Dejvis (eng. Simon Davis), Guglova turneja nije usmerena na promenu mišljenja javnog mnenja povodom aktuelnog političkog pitanja, što bi donekle i bilo prihvatljivo. Naprotiv, Gugl udara na sudsku presudu, u cilju podrivanja autoriteta najvišeg sudskog organa EU.

Konačno, odluka da započne medijsku kampanju može imati negativne posledice po Gugl. Već smo istakli nezadovoljstvo francuskog komesara za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti Izabele Falk-Pierotan (fra. Isabelle Falque-Pierrotin). Ona je trenutno predsednik Radne grupe Član 29 (eng. Article 29 Working Party), koja je savetodavno telo Evropske komisije, a sastoji se od komesara za privatnost država članica. Prema njenim rečima, iako se želi predstaviti kao otvorena kompanija, Gugl ”bira članove panela, kontroliše ko će biti u publici, i koji je ishod diskusija”.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter