Onlajn kockanje u Velikoj Britaniji: Promene zakona

Onlajn kockanje u Velikoj Britaniji - promene zakona

Maja 2013. godine Parlamentu Velike Britanije predstavljene su promene Zakona o licenciranju i reklamiranju kockanja. Promene su u međuvremenu usvojene i stupaju na snagu 1. oktobra 2014. godine. Do 1. oktobra sve kompanije koje se reklamiraju i pružaju usluge onlajn kockanja građanima Velike Britanije moraju da usaglase svoje poslovanje kao i statusna pitanja sa novim odredbama zakona. Tržište za onlajn kockanje u Velikoj Britaniji je najrazvijenije tržište na svetu. Vrednost mu se procenjuje na oko 1.7 milijardi Britanskih funti.

Oficijalni stav regulatora u vezi promena zakona jeste da će novim zakonskim odredbama biti omogućeno korisnicima usluga onlajn kockanja da bolje upoznaju svoja prava i obaveze. Takođe zakonske promene uticaće na transparentnije poslovanje, kao i na lakše otkrivanje sumnjivih poslovnih aktivnosti. Najzad, promene bi trebale da utiču na unapređenje zaštite potrošača kad je u pitanju onlajn kockanje u Velikoj Britaniji.

Princip supsidijarnosti i praksa Evropskog suda pravde omogućili su da svaka država članca EU reguliše oblast kockanja u skladu sa svojim nacionalnim politikama. Pružaoci usluga onlajn kockanja moraju da pribave licencu, kao i da poštuju zakonske odredbe, države članice čijim građanima pružaju uslugu. Međutim Velika Britanije je gotovo jedina u EU primenjivala princip apsolutne slobode pružanja usluga onljan kockanja na jedinstvenom evropskom tržištu. Faktički operatori koji su bili licencirani u nekoj od država članica EU smatrani su legalnim opertorima od strane britanskih vlasti. Međutim, suprotna situacija nije bila identična – operatori licencirani u Velikoj Britaniji smatrani su ilegalnim pružaocima usluga u drugim državama članicama EU (npr. u Italiji gde su blokirani od strane italijanskih vlasti).

Posledica takve tržišne i zakonodavne realnosti ogleda se u tome da je manje od 15% pružaoca usluga onlajn kockanja građanima Velike Britanije zapravo registrovana u ovoj državi. Preko 85% operatora licencirani su van Velike Britanije. No, do 1. oktobra svi operatori koji nameravaju da dalje legalno posluju u Velikoj Britaniji, uključujući i one koji su registrovani u of-šor zonama, moraju da se licenciraju u ovoj državi, jer će se u suprotnom smatrati ilegalnim pružaocima usluga onlajn kockanja.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master prava i master ekonomije

  • googleplus
  • linkedin