Kontrola rada pružalaca medijskih usluga tokom izbora

Kontrola rada pružalaca medijskih usluga tokom izbora

O značaju elektronskih medija u vreme predizbornih kampanja govorili smo u nekoliko prethodnih tekstova koje možete pogledati ovde:

Sprovođenje pravila koja smo prezentovali u prethodnim tekstovima kontrolišu dva tela: nadzorni odbor, u smislu čl. 99. Zakona o izboru narodnih poslanika i Regulator, u smislu čl. 24. Zakona o elektronskim medijima.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor se formira za svake izbore posebno i čine ga istaknuti javni radnici, koji nisu članovi organa političkih stranaka koje učestvuju na izborima. Članove imenuje Narodna skupština, s tim da jednu polovinu njegovih članova predlaže Vlada, a drugu polovinu poslaničke grupe u Narodnoj skupštini.

Ovaj odbor ima zadatak da vrši opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, kandidata i medija u toku izbornog procesa. U tom cilju obavlja sledeće poslove: prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju učesnika u kampanji; kontroliše postupanje medija u obezbeđivanju ravnopravnih uslova za predstavljanje učesnika u kampanji; predlaže mere za poštovanje jednakosti učesnika u kampanji u izlaganju njihovih programa; obraća se javnosti radi zaštite moralnog integriteta ličnosti kandidata; upozorava na postupke učesnika u kampanji, organa javne vlasti i medija kojima se ometa kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata. Ima mogućnost i da inicira odgovarajući postupak pred državnim organom ako neki od učesnika u kampanji koristi govor mržnje, a može i da samostalno utvrdi broj i trajanje emisija predstavljanja ako se zakonom predviđeni sporazum ne zaključi u propisanom roku.

Odluke koje bi doneo nadzorni odbor nisu obavezujuće, pa se može konstatovati da on svoje poslove obavlja na terenu etike i da njegova eventualna osuda određenog ponašanja ne može imati pravne, već samo moralno-političke posledice. Ono je, dakle, zamišljeno kao telo koje bi u postupku praćenja izbora moglo da svojim prisustvom, autoritetom i javnim radom izvrši uticaj na učesnike u kampanji, organe javne vlasti i medije da se tokom kampanje ponašaju savesno i pošteno.

Iako je Zakon o izboru narodnih poslanika na snazi od 2000. godine, nadzorni odbor je formiran samo te godine. Pred raspisivanje parlamentarnih izbora 2016. godine bilo je određenih naznaka da bi ovaj odbor mogao biti formiran, budući da je presednica Narodne skupštine pozvala poslaničke grupe da predlože kandidate, ali to se ipak nije desilo. Stoga se može konstatovati da je reč o zakonskim pravilima koja se u praksi zapravo i ne primenjuju, te bi možda bilo neophodno razmisliti o izmeni pravnog okvira, kako bi se zaista u praksi obezbedilo ostvarivanje onih funkcija koje su po važećem zakonu poverene nadzornom odboru.

Kontrola Regulatora

Regulator je, s druge strane, nadležan da kontroliše rad PMU, pa samim tim i njihovo postupanje tokom predizborne kampanje. Tačnije, da li se tokom kampanje ponašaju u skladu sa odredbom čl. 47. st. 1. tač. 5) Zakona o elektronskim medijima i odredbama Pravilnika. Treba napomenuti da Regulator tokom kampanje može kontrolisati samo postupanje PMU, ali ne i poltičkih organizacija i drugih učesnika u izbornom procesu

Ukoliko bi tokom kontrole rada utvrdio da je PMU povredio neko od tih pravila, Regulator bi bio ovlašćen da mu izrekne zakonom predviđenu meru: opomena, upozorenje ili privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja, a u slučaju ponovljenog kršenja propisa i meru oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge (čl. 28, 29. i 32. Zakona o elektronskim medijima). Kako za povredu navedene odredbe zakona koja uređuje postupanje PMU tokom predizborne kampanje nije predviđena prekršajna sankcija, to Regulator ne može u slučaju njenog kršenja inicirati prekršajni postupak.

Ljubiša Kuvekalović

Ekspert za pravnu regulaciju elektronskih medija. Viši pravni savetnik pri Regulatornom telu za elektronske medije (ranije RRA). Član nekoliko radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti. Član Pregovaračke grupe 10 – informaciono društvo i mediji.