Kalkulator rizika za privatnost

Eldermanov indeks rizika za privatnost (The Edelman Privacy Risk Index – ePRI) pomaže organizacijama da identifikuju i shvate rizike vezane za privatnost i  bezbijednost informacionih sistema, čije ostvarivanje može negativno uticati na njihovu reputaciju i izazvati druge troškove. Indeks i kalkulator izrađeni su u saradnji sa institutom Ponemon (Ponemon Institute)

Činjenica je da potrošači hoće da znaju šta se dešava s njihovim podacima o ličnosti i na koji način organizacije postupaju prema privatnosti korisnika. Eldermanov indeks rizika za privatnost je prvi svjetski indeks koji poredi nivo rizika privatnosti i pokriva 29 različitih država i regiona.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter