Kako pronaći partnere za saradnju na H2020 projektima

Kako pronaći partnere za saradnju na H2020 projektima

U ovom tekstu predstavićemo važan korak u postupku aplikacije za H2020, a to je pitanje pronalaženja odgovarajućih partnera za saradnju na projektima u okviru ovog programa.

Uslovi za učešće u programu H2020

Nalaženje pravog partnera za projekte je veoma složen i zahtevan zadatak. Za partnerstvo se mogu prijaviti fizička ili pravna lica (kompanije, istraživačke organizacije, univerziteti, nevladine organizacije), bez obzira na adresu prebivališta odnosno registracije.

Bez obzira na status, da bi mogli učestvovati na projektima, kandidati moraju posedovati operativne i finansijske kapacitete za uspešno obavljanje zadataka koje predlažu.

Alati za pronalaženje saradnika

Ako vam treba pomoć da identifikujete potencijalne partnere u okviru specifičnog domena ili sa odgovarajućim kompetencijama, iskustvom ili drugim kapacitetima, EU nudi zvaničan alat za pretragu potencijalnih partnera za učešće na projektima. Pored ovog, postoji i nekoliko drugih pretraživača koji nude slične funkcije kao što su innovationplace.eu, euresearch.ch ili researchfunding.sunderland.ac.uk.

Partneri i uslovi za formiranje konzorcijuma

Pri formiranju konzorcijuma, EU postavlja nekoliko uslova koje partneri moraju ispunjavati da bi mogli aplicirati za fondove. Većina tema u okviru programa H2020 se odnosi na kolaborativne naučno-istraživačke projekte u okviru kojih konzorcijum moraju oformiti najmanje tri partnera iz različitih zemalja članica EU ili pridruženih zemalja. Zemlje koje imaju pravo na finansiranje su:

  • zemlje članice Evropske Unije;
  • pridružene zemlje tj. zemlje koje su postale deo programa H2020, iako nisu članice EU. Srbija spada u ovu grupu, kompletna lista je ovde;
  • treće zemlje
  • neke međunarodne organizacije takođe imaju pravo učešća.

Interdisciplinarnost kao uslov učešća

Većina projekata koje EU finansira su po definiciji interdisciplinarni. To konkretno znači da projekti u oblasti IKT moraju uzeti u obzir naročito pravne, sociološke, i etičke aspekte. Drugi aspekti mogu doći u obzir, u zavisnosti od prirode samog predloga projekta. U praksi, interdisciplinarnost se preslikava na kompetencije partnera koji učestvuju u konzorcijumu. Da bi sve oblasti bile adekvatno predstavljene, bitno je pokazati raznolikost kompetencija i blisku saradnju između partnera koji su eksperti u različitim oblastima (pravo, sociologija, IT itd) i koji dolaze iz različitih sektora (privatne kompanije, akademski sektor, javna administracija ili NVO). Ovo je od posebnog značaja za validaciju rezultata projekta ili njihovu komercijalizaciju odnosno druge vidove eksploatacije.

Većina konzorcijuma danas uključuje velike industrijske partnere koji imaju jasne ekonomske interese i ciljeve u smislu iskorištavanja rezultata projekta, kao i mala i srednja preduzeća koja raspolažu specifičnim kompetencijama, istraživačke centre koji obezbeđuju stručnost i kapacitete za obavljanje istraživanja, i moguće krajnje korisnike (npr. pojedince, predstavnike industrije ili mala i srednja preduzeća, ali i javne institucije ili nevladine organizacije.

Platforme za traženje partnera

Nekoliko platformi nudi onlajn alate za traženja partnera da bi olakšali umrežavanje i saradnju među univerzitetima, istraživačkim organizacijama, malih i srednjih preduzeća i industrije širom Evrope i sveta. Jedan od načina da pronađete odgovarajućeg partnera jeste da nađete njihove profile u bazi partnera ili da registrujete sopstveni profil i tako omogućite drugima da vas pronađu.

Pre nego što se upustite u pretragu, važno je razlikovati:

  • Ponude partnera (partneri s određenim kompetencijama oglašavaju svoju spremnost za učešće na projektima iz neke oblasti)
  • Pretrage partnera (partneri ili konzorcijumi koji već imaju više ili manje razvijen koncept predloga projekta traže dodatne partnere sa specifičnim kompetencijama za saradnju).

Postoji veliki broj platformi za pronalaženje partnera za vaš istraživački projekat:

Kordis partner služba

Kordis partner služba Evropske komisije (eng. The CORDIS Partner Service) je interaktivna platforma sa različitim alatima za oglašavanje i promociju stručnosti koja vam omogućava i da nađete odgovarajuće partnere. Ovo je najveća baza partnerskih profila.

Tematske mreže

Nekoliko tematskih mreža (eng. NCP Networks ) omogućava olakšanu pretragu partnera sa detaljima na njihovim profilima i aktivnim zahtevima za partnerstva od strane internacionalnih kompanija

Nezavisne baze podataka

Idealist traženje partnera (eng. Idealist Partner Search ) je mreža ravijena od strane NVO iz oblasti IKT, ali profili partnera nisu ograničeni samo na ovu oblast. Mreža obuhvata i savete za otvaranje sopstvenih profila od strane lokalnih nevladinih organizacija i na njima postoji kontrola kvaliteta svih objavljenih podataka.

Evropska mreža preduzeća

Evropska mreža preduzeća (eng. The Enterprise Europe Network-EEN ) je poslovna mreža podrške koja sadrži preko 600 organizacija u 50 zemalja, i koja ima za cilj da olakša transnacionalna poslovno-poslovna i poslovno-akademska inovativna partnerstva. Ova EEN baza podataka obezbeđuje ne samo poslovne i profile inovativne saradnje, nego i opciju pretrage zahteva partnera za kompletiranje konzorcijuma.

Mreža za zdravstvo

Mreža Fit for Health network je razvijena u saradnji sa Nacionalnim koordinatorma zdravlja (eng. Health-NCPs). Kvalitetna baza podataka sadrži stručne profile istraživača i malih i srednjih preduzeća koji rade u sektoru zdravstva (eng. Health & Life sciences). Mreža uključuje i pretragu saveta partnera o aktivnostima vezanim za projekat, počev od pomoći u pogledu orijentacije i ravoja strategije za pripremu ponude, njene implementacije, eksplatacije i promocije.

Pametan, zelen i integrisan prevoz

Alat za pretragu partnera je posvećen ponudama za projekte koji se podnose na osnovu poziva Pametan, zelen i integrisan prevoz (eng. Smart, Green and Integrated Transport calls ), društveni izazov 4. Mreža je razvijena od strane Mreže nacionalnih koordinatora za transport Etna plus platforma programa H2020 (H2020 National Contact Points network for Transport – ETNA Plus ), koja korisnicima omogućava:

  • nove opcije partnerske pretrage i upravljanja primljenih zahteva za partnerstva,
  • identifikuju odgovarajuće pretrage,
  • odgovore na zahteve za partnerstva objavljene od strane drugih predlagača.

Evropska energetska mreža pod H2020

Alat za pretragu partnera u okviru C-energetske mreže 2020 je nastao kao deo C-energetske mreže 2020, i povezan je preko sajta mreže. Njegova svrha je da ponudi sveobuhvatan i jednostavan vebsajt alat za korišćenje, koji podržava izgradnju konzorcijuma za perspektivne projekte koju su učestvovali na otvorenim pozivima pod pokroviteljstvom H2020 energetskog radnog programa (Horizon2020 Energy Work Programme). Jedna od glavnih karakteristika ovog programa je potvrda zahteva od strane odgovornog za Nacionalnog koordinatora (National Contact Point – NCP). Ovo obezbeđuje visok nivo pouzdanosti i tačnosti podataka.

Tamara Mitrović

Asistent redakcije PravoIKT. Diplomirani filolog. Zadužena za kvalitet tekstova, društvene mreže i odnose sa medijima.

  • twitter