IX Forum o upravljanju Internetom

Internet Governance Forum

Prve sedmice septembra (2-5 septembra) održan  je  deveti Forum o upravljanju Internetom (eng. Internet Governance ForumIGF).  Preko tri hiljade učesnika na više od stotinu različitih okruglih stolova i događaja raspravljalo je o najaktuelnijim pitanjima koja se tiču Interneta kao i rastućim trendovima i prognozama daljeg razvoja. Neke od zastupljenijih tema su bile: fragmentacija Interneta kroz različite nacionalne politike, pravo na privatnost, nadgledanje, nejednakosti na Internetu, pristup širokopojasnoj mreži…

Forum o upravljanju Internetom

Forum o upravljanju Internetom (FUI) je  otvoren, inkluzivan i transparentan forum za dijalog o pitanjima javne politike vezane za ključne elemente upravljanja internetom. Proklamovana je namera da se podstakne zajedničko razumevanje o unapređenju mogućnosti putem Interneta i rešavanje izazova koji se javljaju. Tema za sastanak u Istanbulu bila je  „Povezivanje kontinenata boljim višepartnerskim (multiakterskim) upravljanjem Internetom“ a naglasak je stavljen na jačanje i evoluciju modela multipartnerstva za upravljanje internetom.

FUI je osnovan od strane Ujedinjenih Nacija (eng. United NationsUN) kako bi nastavio rad Svetskog samita o informacionom društvu (eng. World Summit on Information SocietyWSIS). Deveti po redu Forum se nadovezuje na raspravu pokrenutu na Netmudnijalu (eng. Netmundial) u Brazilu gde je ozbiljno započeo dijalog o alternativama postojećem obliku upravljanja Internetom i ulogom IKANN-a (eng. Internet Corporation for Assigned Names and NumbersICANN) u njemu. Svemu je naravno prethodio skandal prouzrokovan Snovdenovim (eng. Edward Snowden) obelodanjivanjem tajnih dokumenata američke Nacionalne bezbednosne Agencije (eng. National Security AgencyNSA), te se aktuelne rasprave o pitanjima uprave Internetom mogu posmatrati i u svetlu reakcije na programe špijuniranja američke i partnerskih bezbednosnih agencija. Da je navedeni skandal ostavio utisak svedoče i imena nekih od panela: „Privatnost, nadzor i računarstvo u oblaku- godinu dana kasnije“.

reforma IKANN-a i slobodan Internet

Po završetku Foruma, odlazeća Zamenica predsednika Evropske komisije,  Nili Kros (Neelie Kroes), zajedno sa nekoliko visokih zvaničnika,  dala je saopštenje za javnost povodom ovog skupa pod naslovom: „Borba za slobodni i otvoreni Internet“.  Navodeći da je 2014-ta kritična za upravljanjem Internetom zbog započetog procesa za reformu i globalizaciju IKANN-a i IANA (eng. Internet Assigned Names Authority), kojim podrazumeva i presecanje jake veze sa zemljom u kojoj je IKANN osnovan – Sjedinjenim Američkim Državama. U sopštenju je navedeno da se Evropska Unija u Istanbulu snažno zalagala za: proširenje globalnom internet pristupu; održavanje interneta kao globalnog, otvorenog i zajedničkog resursa i nediskriminatorski pristup znanju; većoj odgovornosti i transparentnosti kod „aktera“ upravljanja Internetom; odbacivanje ideje državne kontrole Interneta (za koju se zalažu neke zemlje, odnosno da se upravljanje stavi pod okrilje tela UN-a); stabilan i siguran mandat za nastavak Foruma za upravljanje Internetom (sa adekvatnim resursima); potvrdu da osnovne slobode i ljudska prava nisu za pregovaranje i moraju biti zaštićeni na mreži.

IKANN je inače već godinama podvrgnut kritikama od strane stručne javnosti. Kao glavni razlog za promene u postojećem sistemu upravljanja Internetom, odnosno konkretnim aktivnostim i nadležnostima koje su posvećene IKANN-u, navodi se nedostatak legitimiteta. Zamerka lemigimiteta se ogleda u  nedostataku nepristrasnosti (imajući u vidu da je IKANN kao neprofitna korporacija koja upravlja globalnom mrežom registrovana i podleže zakonima države Kalifornije), nedostataku transparentnosti (s obzirom na način donošenja odluka) i nezastupljenosti drugih država (par puta su predstavnici drugih država dobijali značajnije pozicije u okviru IKANN-a ali usled nedostatka razumevanja i spremnosti na kompromis, ti pojedinci su bili marginizovani u okviru odlučivačkog procesa).

srpsko prisustvo na Forumu

Na ovogodišnjem Forumu, Republiku Srbiju je predstavljala Pomoćnica generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Nevena Ružić, koje je na panelima posvećenim zaštiti ljudskih prava i pravu na privatnost na internetu, imala vrlo zapažena izlaganja zasnovana na iskustvima iz domaće prakse.

Photo by SílviaSS (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Duško Martić

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

  • linkedin