Internet stvari Novi Sad (Internet of Things Novi Sad)

PravoIKT je partner grupe Internet stvari Novi Sad (eng. Internet of Things Novi Sad), koja je usmerena na pokretanje projekata, popularizaciju i uključivanje krajnjih korisnika, građana u dijalog o Internetu stvari u Novom Sadu i Srbiji.

Grupa je nastala u okviru aktivnosti usmerenih na širenje znanja i angažovanje građana projekta Sociotal (eng. Sociotal), koji Evropska Unija finansira u okviru Sedmog okvirnog programa (eng. 7th Framework Programme – FP7).

Cilj projekta je uspostavljanje pouzdanog i bezbednog Interneta stvari i pripremanje terena za ”pametne gradove” (eng. Smart Cities). Konzorcijum koji vodi projekat okuplja 10 partnera, od kojih su 4 visokoškolske ustanove, 2 istraživačka centra, 2 mala i srednja preduzeća, i 2 opštine iz 6 evropskih zemalja: Velike Britanije, Španije, Italije, Srbije, Holandije i Francuske, kao i partner iz Australije.

Projekat je usmeren na podsticanje aktivnog učešća građana u izgradnji Interneta stvari koje se ogleda u ”uradi sam” pristupu izgradnji povezanih uređaja i delenju novih izvora informacija koji iz njih proističu sa zajednicom. Zadatak projekta je koncepcija ključnih elemenata na kojima će se zasnivati ovaj, koristnički orijentisan Internet stvari.

Novi Sad i Santander (eng. Santander) iz Španije su gradovi nosioci pilot-projekta, a postoji i Internet stvari grupa iz Genta u Belgiji.

U februaru ove godine, uspešno je organizovano prvo okupljanje, kome su mogli prisustvovati svi koji su bili zainteresovani. Organizatori – učesnici, Srđan Krčo i Rob van Kranenburg (Rob van Kranenburg) su prezentovali aktivnosti vezane za projekte iz oblasti Interneta stvari.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter