Integrisana zaštita privatnosti (Privacy by Design) na srpskom

Kancelarija komesara za informacije i privatnost kanadske provincije Ontario,  objavila je na svom zvaničnom sajtu srpski prevod 7 osnovnih principa na kojima se zasniva integrisana zaštita privatnosti (Privacy by Design).

Koncept integrisane zaštite privatnosti o kome smo pisali prethodno je osmislila Ana Kavoukian (Ann Cavoukian), koja od 1997. godine vrši funkciju komesara za zaštitu informacija i privatnosti kanadske provincije Ontario. Komesarijat za zaštitu informacija i privatnosti Ontarija na čelu sa gospođom Kavoukijan je istovremeno i najpoznatiji promoter koncepta.

Sedam osnovnih principa na kojima se zasniva koncept integrisane zaštite privatnosti kao i propratni tekst je sa engleskog jezika preveo i priredio autor ovog teksta, koji je zbog doprinosa promociji koncepta kroz svakodnevnu primenu koncepta u svojoj praksi istovremeno proglašen za Ambasadora zaštite privatnosti.

Prema sajtu Komesarijata za informacije i privatnost Ontarija, Ambasadori zaštite privatnosti su ekskluzivna grupa pojedinaca ili organizacija, lidera u oblasti privatnosti. U cilju pružanja kvalitetne zaštite podacima o ličnosti oni svoj rad zasnivaju na poštovanju principa integrisane zaštite privatnosti, promovišući proaktivnu zaštitu privatnosti i njenu integraciju u informaciono-komunikacione tehnologije, poslovnu praksu i dizajn proizvoda i usluga.

Počasnu titulu Ambasadora zaštite privatnosti nose ličnosti kao što su Peter Hustinks (Peter Hustinx), Supervizor za zaštitu podataka o ličnosti EU; Džuls Polonetski (Jules Polonetsky), Direktor i ko-predsjednik organizacije Future of Privacy Forum; Džozef Alhadef (Joseph Alhadeff), Generalni direktor za privatnost i Podpredsednik kompanije Oracle.

Zbog njegove očigledne vrednosti i značaja, iza koncepta integrisane zaštite privatnosti stoji i Evropska Unija. Smernice za upravljanje rizicima kod aplikacija zasnovanih na identifikaciji putem radio-frekvencije koje je Evropska komisija objavila januara 2011, zasnivaju se na principima integrisane zaštite privatnosti. Isto tako, Radna grupa člana 29 (Article 29 Working Party) koja je savetodavno telo Evropske komisije za pitanja privatnosti i zaštite podataka o ličnosti podržava princip integrisane zaštite privatnosti.

Objavljivanje principa integrisane zaštite privatnosti na srpskom jeziku predstavlja značajan događaj kada je u pitanju napredak domaćeg prava informaciono-komunikacionih tehnologija, naročito ako se ima u vidu da ovaj koncept predstavlja de facto svetski standard u oblasti zaštite privatnosti, podataka o ličnosti i upravljanja rizicima u ovoj oblasti.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter