Зашто постојимо?

ПравоИКТ је последица незадовољства степеном развоја српске правне праксе у области права информационо-комуникационих технологија, и жеље за његовим унапређењем. Наш циљ је да објављивањем стручних текстова и окупљањем експерата изградимо интерактивну базу знања на српском језику и позитивно утичемо на:

подизање свести о правним изазовима развоја ИКТ;

осавремењавање српског правног система увођењем нових права и модерних механизама заштите;

смањење правне несигурности у области права ИКТ.

О чему пишемо?

ПравоИКТ: Serbian ICT Law Resource се бави широким спектром тема везаних за информационо-комуникационе технологије. Најважније су:

приватност (privacy) и заштита података о личности (personal data protection) - основно људско право заштићено бројним међународним правним актима; услов постојања других људских права као што је слобода мишљења и изражавања; темељ демократског друштва и једно од најактуелнијих питања ИКТ.

рачунарство у облаку (cloud computing) - способност стварања, чувања и обраде података путем сервиса доступних преко Интернета и тренд измештања обраде података са персоналних рачунара у мрежу, облак, отварају бројна правна питања и недоумице.

Интернет ствари (Internet of things) - следећа фаза у развоју Интернета; технолошка револуција која омогућава интеграцију паметних, комуницирајућих објеката у свакодневицу и мења начин на који посматрамо свет око себе. Са собом носи огроман потенцијал, али и изазове на правном, социјалном, економском и политичком плану.

е-Управа (e-Government) - употреба информационо-комуникационих технологија у обављању јавне власти, комуникације или пружања услуга грађанима.

онлајн коцкање (online gambling) - виртуелне кладионице и казина, развој правне регулативе и одговарајуће судске праксе.

е-Трговина (e-Commerce) - нови модели пословања засновани на ИКТ и осврт на законодавство које их уређује.

Коме се обраћамо?

ПравоИКТ: Serbian ICT Law Resource се обраћа свима који траже конкретне, тачне информације о овој области, а нарочито:

правницима - који хоће да се информишу, поделе своје знање и искуство објављујући чланке и промовишу сопствену или праксу организације за коју раде;

приватном сектору - појединцима, адвокатским канцеларијама, компанијама или агенцијама за људске ресурсе у потрази за правним експертима специјализованим за право информационо-комуникационих технологија;

јавном сектору - запосленима у законодавној, управној или судској власти који раде на изради, примени или тумачењу закона из области права ИКТ, државним службеницима задуженим за увођење acquis communautaire у српско право;

невладиним организацијама - чији је циљ праћење поштовања људских права у области информационо-комуникационих технологија, заштита потрошача, или унапређење и реформа правног система Србије;

новинарима - који се баве сродним темама, и траже стручно мишљење или експерта који може да пружи тачне информације и интервенише на неку од тема везаних за право и информационо-комуникационих технологија.

учесницима ЕУ пројеката - којима висок ниво поштовања права из области ИКТ представља обавезу у поступку израде и подношења пројектне документације.