IKT – prioritet Horizonta2020

IKT - prioritet Horizonta2020

Uvod

Istraživačko-razvojni program EU Horizont2020 definiše oblasti od značaja za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija. Konkretno, bilo je reči o investicijama u IKT kroz tri prioriteta programa:

 • Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science),
 • Kompetitivna industrija (eng. Competitive Industries) i
 • Bolje društvo (eng. Better Society).

Imajući u vidu da su ulaganja u oblast IKT prioritet Horizonta2020, ovaj tekst će biti posvećen pojedinostima vezanim za oblasti za koje se mogu dobiti finansije, bez obzira na zrelost tehnologije u pitanju. Obuhvaćene su sve razvojne faze od fundamentalnog istraživačkog radu do lansiranja rezultata na tržište i njihova komercijalizacija.

IKT i ”Izuzetnost u nauci”

Prvi prioritet Horizonta2020 nazvan ”Izuzetnost u nauci” obuhvata nekoliko grupa i podgrupa koje se direktno odnose na informaciono-komunikacione tehnologije ili u kojima IKT igraju izuzetno značajnu ulogu.

Buduće i nove tehnologije

Buduće i nove tehnologije (eng. Future and Emerging Technologies – FET), su podeljene na podgrupe čija ćemo imena zbog lakšeg pronalaženja dati u originalu na engleskom:

 • FET Open: fostering novel ideas, koje predstavljaju 40% ukupnog budžeta posvećenog Budućim i novim tehnologijama u okviru H2020.
 • FET Proactive: nurturing emerging themes and communities.
 • FET Flagships: pursuing grand interdisciplinary science and technology challenges.

Po definicij iz propratne dokumentacije programa H2020:

Future and emerging technologies will support collaborative research in order to extend Europe’s capacity for advanced and paradigm-changing innovation. They will foster scientific collaboration across disciplines on radically new, high-risk ideas and accelerate development of the most promising emerging areas of science and technology as well as the Union-wide structuring of the corresponding scientific communities.”

Korisni linkovi o ovoj oblasti su:

Evropske istraživačke infrastrukture

Oblast pod nazivom Evropske istraživačke infrastrukture (eng. European research infrastructures – eInfrastructures) obuhvata nekoliko tema:

 • razvoj i integracija infrastrukturnih resursa i servisa za istraživanje zasnovanih na IKT (eng. development and integration of ICT infrastructure resources and services for research)
 • pristup i upravljanje podacima rezultatima istraživanja i implementiranje strategije EU o računarstvu visokih performansi (eng. access to and management of research data,and implementation of the e-infrastructure part of the EU strategy on high-performance computing).

Korisni linkovi o e-Infrastrukturama:

IKT i ”Kompetitivna industrija”

Kada je u pitanju druga prioritetna oblast programa H2020 ”Kompetitivna industrija”, razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija se fokusira na

Radni program za 2014. i 2015. godinu u oblasti vezane za IKT uključuje i transferzalne aktivnosti kao i međunarodnu saradnju.

Ako želite da saznate više o ovoj oblasti, pogledajte:

IKT i ”Bolje društvo”

Horizont 2020 implementira prioritete strategije Evropa 2020 (eng. Europe 2020). U oblasti socijalnih pitanja i društvenih nauka odlikuje se pristupom zasnovanim na identifikaciji izazova i prepreka i njihovom prevazilaženju kroz multidisciplinarnu primenu tehničkih, društvenih i drugih nauka.

Najznačajnije oblasti podržane u okviru prioriteta ”Bolje društvo” su definisane na sledeći način:

 • zdravlje, demografijske promene i blagostanje
 • bezbedna, čista i efikasna energija
 • pametan, zelen i integrisan transport
 • klimatske akcije, okolina, efikasna upotreba resursa i primarnih materija
 • Evropa u svetu koji se menja
 • bezbedna društva.

Informaciono-komunikacione tehnologije u delu programa H2020 koji se odnosi na socijalna pitanja su podržane ili kroz specifične teme (eng. topic), ili kao deo šireg seta preklapajućih tehnologija u opisu konkretnih aktivnosti koje EU želi da finansira.

Imajući u vidu da IKT mogu na pozitivan način doprineti rešavanju ključnih socijalnih pitanja od značaja za EU njihovo mesto i u ovoj oblasti programa H2020 prilično je značajno. Bez obzira da li su u pitanju tehnologije koje mogu poboljšati kvalitet sistema za zaštitu zdravlja populacije EU koja je sve starija, ili omogućiti ekonomičniji javni transport i upravljanje otpadom, značaj IKT u okviru H2020 je ogroman i treba ga iskoristiti.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

 • googleplus
 • linkedin
 • twitter