Horizont2020 i IKT – mesto i oblasti od značaja

Horizont2020 i IKT

Horizont2020: mesto IKT

Istraživačko-razvojni program Horizont2020 prati sedmogodišnji finansijski ciklus EU i traje od 2014 do 2020.

Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju jednu od najznačajnijih oblsti u okviru koje se može konkurisati za fondove programa H2020. O povlaštenom mestu koje IKT imaju u okviru programa naročito svedoči činjenica da su investicije u ovu oblast uvećane za oko 46% u odnosu na prethodne programe (FP7).

Isto tako, Horizont 2020 i IKT imaju dinamičniji odnos nego raniji programi, prvenstveno zbog političke volje EU da se investicije usmere ka oblastima istraživanja koje se odnose na razvoj i komercijalizaciju najnovijih tehnologija. One, iako nose veći rizik, mogu dovesti do značajnih prodora i stvoriti nove poslovne šanse koje mogu pozitivno uticati na izlazak iz ekonomske krize, što je jedan od glavnih prioriteta programa H2020.

Horizont2020 i IKT: oblasti od značaja

Budući sveprisutne, IKT prožimaju velik broj oblasti koje mogu biti finansirane u okviru H2020. Cilj ovog teksta je da usmeri potencijalne predlagače projekata i pomogne im da se lakše snađu u obimu različitih oblasti Horizonta 2020, i brže identifikuju temu koja ih zanima.

Treba imati u vidu da Horizont 2020 značajno pojednostavljuje proceduru apliciranja kroz jedinstven set pravila. Ovo se ogleda kroz objedinjavanje svih istraživačko-razvojnih fondova koji su trenutno dostupni kroz Okvirne programe za istraživanje i tehnički razvoj (eng. Framework Programmes for Research and Technical Development), akcije u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) i Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (eng.European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Horizont2020 i IKT: prioriteti

Internet, kao i IKT uopšte odavno predstavljaju vektor za inovacije i kreativnost. Na ekonomskom planu, ovo se ogleda kroz činjenicu da preko 10% globalnog društvenog proizvoda otpada na IKT.

U okviru programa H2020, aktivnosti vezane za informaciono-komunikacione tehnologije su usmerene na eksploataciju tehnologija ili skupova tehnologija kao što su računarstvo u oblaku, Internet stvari, integracija naprednih mreža, pametni mobilni uređaji itd. Uz njih, investicije se usmeravaju i ka transferzalnim temama vezanim za ove tehnologije među kojima su najprominentnije zaštita prava na privatnost i podataka o ličnosti, alternativne modele rešavanja sporova zasnovane na IKT, etički pristup istraživačkom radu, pitanja jednakosti polova, učešće malih i srednjih preduzeća itd.

Cilj investiranja u navedene oblasti je stvaranje strateške prednosti EU i prodor na tržišta na kojima su tradicionalno predominantne velike IT kompanije, koje su mahom registrovane u SAD.

Radni program 2014-2015

Kada su IKT u pitanju, radni program H2020 za 2014. i 2015. godinu obuhvata tri oblasti odnosno prioriteta.

  • Napredna istraživanja usmerena na otkrivanje radikalno novih tehnoloških mogućnosti i načina na koje IKT mogu doprineti istraživačkom radu i inovacijama. Ova oblast je uređena u okviru prvog prioriteta – Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), naročito pod naslovima Buduće i nove tehnologije (eng. Future and Emerging Technologies) i Evropske istraživačke infrastrukture (eng. European research infrastructures – eInfrastructures).
  • Kompetitivna industrija (eng. Competitive Industries) je druga oblast u okviru koje se pod naslovom ”Informaciono-komunikacione tehnologije” tretiraju istraživačke aktivnosti i inovacije koje se odnose na generičke tehnologije, čiji je razvoj motivisan industrijskim, komercijalnim ciljevima.
  • Multi-disciplinarni pristup rešavanju socijalnih pitanja zasnovan na upotrebi IKT obrađen je u okviru trećeg prioriteta programa Horizont 2020, koji se zove Bolje društvo (eng. Better Society).

U narednom tekstu koji će biti posvećen mestu koje IKT imaju u okviru radnog programa za 2014. i 2015. godinu, pružićemo više informacija o konkretnim oblastima za koje se mogu dobiti finansije u okviru jednog od tri prioriteta programa Horizont 2020.

korisni linkovi

Adriana Minović

Savetnik za pitanja unutrašnjeg tržišta pri Kancelariji za Evropske integracije Vlade Republike Srbije. Član Pregovačke grupe za informaciono društvo i medije.
Oblasti: e-trgovina, e-bankarstvo, regulatorna politika i strateško odlučivanje u oblasti telekomunikacija.

  • linkedin
  • twitter