#Hešteg / #Hashtag

#Hešteg / #Hashtag

Ovom prilikom vam ukazujemo na zanimljiv članak o praksi vezanoj za simbol # heštag (eng. hashtag) koji se sve učestalije upotrebljava i kod nas. Članak je objavila ugledna francuska kancelarija Dreyfus & Associés.

Kao malu dopunu članka želeli bismo da dodamo da u Srbiji do sada nije podneta nacionalana prijava žiga za znak # (samostalno), ali zato postoje već registrovani žigovi koji uključuju heštag poput žiga br. 68526 za znak  „#REALNO“ (u vlasništvu Koka Kole). Slično je i u Hrvatskoj gde, na primer, postoji registrovani žig br. Z20140155 za znak #tdzg.

Podsećamo da je žig znak koji se u prometu koristi za razlikovanjlje roba i usluga, tako da nosioci žigova mogu zabraniti svim svojim konkurentima da koriste gore navedene znakove u komercijalne svrhe.

Nikola Kliska

Advokat specijalizovan za pravo intelektualne svojine, nelojalnu konkurenciju i privredno pravo. Saradnik kancelarije Živko Mijatović & Partners.

  • linkedin