H2020 – kako pronaći pravi poziv

H2020 - kako pronaći pravi poziv

Da biste postali deo programa H2020 i da biste se prijavili za istraživanja koja će biti finansirana iz fonda Evropske Unije, važno je da prethodno slediti nekoliko koraka:

 • korak 1: nađite odgovarajući poziv za predloge (eng. call for proposals)
 • korak 2: nađite partnere za vaša istraživanja ili se prijavite samostalno
 • korak 3: kreirajte profil na Portalu učesnika (eng. Participant profile / ECAS account)
 • korak 4: registrujte svoju organizaciju
 • korak 5: podnesite svoj predlog projekta Evropskoj komisiji

Svaki od ovih koraka predstavićemo u nekoliko narednih tekstova. U ovome ćemo govoriti o prvom koraku, gde i kako pronaći odgovarajući poziv za vaša istraživanja.

H2020: kako pronaći odgovarajući poziv

Program Evropske unije H2020 nudi raznovrsne mogućnosti finansiranja kroz pozive za predloge koji su navedeni u njegovom programu rada. Na Portalu učesnika (Participant portal) mogu se naći sve informacije o aktuelnim pozivima i načinima finansiranja (eng. Funding opportunities).

Evropska komisija objavljuje na Portalu sve pozive za istraživanja i inovacione aktivnosti u okviru programa H2020, ali možete pronaći i pozive prethodnih programa (FP7 – CIP). Takođe, možete saznati više o dodatnim pozivima u okviru drugih mogućnosti finansiranja (Other Funding Opportunities).

Ukoliko već znate šta je Horizont2020, koji su prioriteti programa, vrste projekata ili načini finansiranja, možete otići direktno na stranu H2020 pozivi ( H2020 calls ) i izdvojiti one pozive za koje ste zainteresovani, a koji se tiču određenih delova programa (npr. IKT ili zdravlje).

Stranica o pozivima nudi kratak pregled oblasti istraživanja i daje pristup svim temama koje se tiču ovog poziva. Pozivi su podeljeni na teme, i kada uđete na stranicu Portala učesnika, naći ćete listu svih tema koje pripadaju ovom pozivu. Predlog kandidata mora biti relevantan za jednu od njih, a obim i uticaj svake teme, kao i povezanost sa pozivom opisan je na stranici teme. Ukoliko prvi put učestvujete u programu finansiranja istraživanja od strane EU, idite na opciju Pretrage tema (Search topics ) da biste saznali više o temama koje pripadaju otvorenim ili predstojećim pozivima.

Na stranicama tema je predviđen rok za podnošenje predloga, i tu ćete pronaći važne podatke:

 • poslednje informacije i ispravke
 • opis obima teme, očekivani uticaj projekta i njen tip akcije
 • dokumentacija koju morate pripremiti
 • uslovi teme, uključujući i kriterijume prihvatljivosti i evaluacije
 • PDF obrazac kako će dokument izgledati u elektronskom obliku, u kome je neophodno dostaviti predlog
 • pristup sistemu za podnošenje predloga
 • usluge podrške koju možete koristiti prilikom pripreme svog predloga za ovu temu

H2020: faze podnošenja predloga projekata

Postoje dva načina podnošenja predloga. Za većinu tema kandidati podnose ceo predlog u roku koji je za to predviđen. Međutim, postoje i teme koje se sastoje od dve faze u okviru kojih se podnosi ponuda. U prvoj fazi kandidati podnose kratak opis predloga, maksimalno deset stranica, osim ako drugačije nije navedeno u sistemu za podnošenje predloga. On se ocenjuje na osnovu kriterijuma utvrđenim za ovu temu. Ukoliko predlog kandidata prođe prvu fazu, biće pozvani da podnesu ceo predlog u određenom periodu. U ovoj, drugoj fazi dobiće i Izveštaj o proceni prve faze (Evaluation summary report – ERS). Kao i kod programa FP7 možete podneti svoj predlog elektronskim putem u bilo koje vreme do isteka roka, i možete nastaviti sa dopunjavanjem dostavljenog obrasca. Ukoliko predlog kandidata ne prođe prvu fazu , oni će o ovome biti obavešteni pismeno, zajedno sa izveštajem o proceni predloga.

U okviru programa H2020 postoji mogućnost za saradnju i učešće istraživačaiz zemalja koje nisu članice EU, uključujući i Srbiju (Opportunities for cooperation). Takođe, H2020 objavljuje i pozive za tendere na sajtu TED (Tenders Electronic Daily), koji je posvećen evropskim javnim nabavkama.

Tamara Mitrović

Asistent redakcije PravoIKT. Diplomirani filolog. Zadužena za kvalitet tekstova, društvene mreže i odnose sa medijima.

 • twitter