Gugl se nagodio sa čelnicima EU za zaštitu konkurencije

Gugl (Google) se nagodio sa čelnicima EU za zaštitu konkurencije i na taj način okončao trogodišnju istragu oko prakse Gugl pretraživača koja se navodno protivi pravilima za zaštitu konkurencije u EU. Na taj način  Gugl je, bar privremeno, otklonio opasnost  da ga Evropska komisija kazni ogromnom novčanom kaznom (spekulisalo se o ciframa sa više od milijardu dolara). Prema postignutom dogovoru Gugl neće platiti novčanu kaznu i neće biti izrečen formalno bilo kakav akt kojim se utvrđuje da je Gugl protivzakonito postupao.

Sama istraga je zvanično pokrenuta u novembru 2010 godine, kada je Evropska komisija istakla da postoji osnovana sumnja da je Gugl povredio konkurenciju zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu pružanja usluga internet pretraživanja, odnosno promovisanja određenih proizvoda u okviru rezultata pretrage.

Naknadno su dodati i navodi da je Gugl blokirao manje evropske pretraživače na internetu, kao i optužba od strane Majkrosofta da je Gugl zloupotrebio svoj dominanti položaj na tržištu.

Nakon trogodišnje zvanične istrage i pregovora koji su vođeni, kao dve odbijene guglove ponude za nagodbu i povremenih javnih upozorenja od strane EU, danas je Hoakin Almunia (Joaquín Almunia), Evropski komesar za zaštitu konkurencije  izašao sa saopštenjem da je načelni dogovor postignut. Evropski komesar je istakao daće do kraja godine da sasluša komentare guglovih konkurenata pre nego što učini odluku o nagodbi konačnom, mada je izrazio sumnju u moguće naknadne izmene.

Gugl zahvata otprilike 90% pretraga u okviru mnogih tržišta u Evropskoj Uniji, više nego u sličnim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama (oko 70%). Nagodba obuhvata probleme istaknute od strane Evropske komisije 2012-te godine da Gugl nepravedno i nekonkuretno promoviše u svojim rezultatima pretrage. Tokom godina isticane su i druge  primedbe: da Gugle neovlašćeno kopira sadržaj sa drugih sajtova, primorava izdavače da potpišu ekskluzivne ugovore i da odvraća korisnike od drugih sajtova za reklamiranje. Ipak, ova pitanja su uglavnom rešena u prethodnim ponudama za nagodbu.

Ovakav ishod se može tumačiti kao jako povoljan za Gugl koji je izbegao plaćanje enormne novčane kazne koja mu je pretila. Ipak određene promene moraće da uslede. Najočiglednija promena će biti upravo isticanje iznad ponuđenih proizvoda (nakon pretrage za recimo nekim kućnim aparatom) oznake da su to Gugl sponzorisani rezultati pretrage, a pored će biti ponuđeni i alternative koje su rezultat pretrage sa drugih pretraživača. Na taj način npr. nećemo dolaziti u situaciju da proizvod koji objektivno ima mali udeo u tržištu, plaćenom reklamom izlazi ispred daleko prodavanijih proizvoda, iste kategorije, a da kupac može da pomisli da je to rezultat popularnosti samog promovisanog proizvoda.

Sa druge strane, od početka istrage do danas, Guglovo poslovanje u drugim tržištima je takođe ojačalo njegovu poziciju na globalnom tržištu, a sama nagodba za pretragu ni na koji način ne utiče na ponudu Gugla na polju računarstva u oblacima (eng. cloud computing), imejla, mapa ili drugih komercijalnih usluga. Ovakva nagodba ne zahteva ni izmene u algoritmu koji da je rezultate pretrage. Pitanje je da li će i na koji način ovakva nagodba uticati na poslovanje Gugla.

 

O samom nagodbi pročitaj više u izjavi Evropskog komesara za zaštitu konkurencije Hoakina  Almunia, na sajtu Evropske komisije.

Duško Martić

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

  • linkedin