PravoIKT http://pravoikt.org Serbian ICT Law Resource Mon, 12 Dec 2016 08:00:30 +0000 sr-RS hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 60159373 IP adresa kao podatak o ličnosti http://pravoikt.org/ip-adresa-kao-podatak-o-licnosti/ Mon, 12 Dec 2016 08:00:30 +0000 http://pravoikt.org/?p=10413 IP_adresa_kao_podatak_o_ličnosti_PravoIKTSud pravde Evropske Unije doneo je odluku po kojoj je dinamička IP adresa posetioca neke veb-strane podatak o ličnosti, u skladu sa Direktivom 95/46 EU (Direktiva o zaštiti podataka Evropske unije). IP adresa kao podatak o ličnosti dugo je bila predmet diskusije. Na prvi pogled, čini se da je Sud razrešio ovu dilemu. Međutim, dublja analiza presude nagoveštava da IP adresa neće baš u svakom slučaju imati taj status.

Tekst IP adresa kao podatak o ličnosti čiji je autor Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ., objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10413
H2020 – kako podneti predlog projekta http://pravoikt.org/h2020-kako-podneti-predlog-projekta/ http://pravoikt.org/h2020-kako-podneti-predlog-projekta/#comments Wed, 26 Oct 2016 06:59:02 +0000 http://pravoikt.org/?p=10401 H2020 - kako podneti predlog projektaFinalni i najvažniji korak u postupku aplikacije za projekte koji se finansiraju u okviru programa Horizont2020 je podnošenje predloga projekata kao odgovor na odgovarajući poziv. Tekst „H2020 – kako podneti predlog projekta“ predstavlja osvrt na neke od najbitnijih koraka u postupku aplikacije za finansije iz H2020. Dokumentacija u vezi sa pozivom Pretpostavka za ovaj korak […]

Tekst H2020 – kako podneti predlog projekta čiji je autor Tamara Mitrović, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
http://pravoikt.org/h2020-kako-podneti-predlog-projekta/feed/ 1 10401
H2020 – Registracija organizacije http://pravoikt.org/h2020-registracija-organizacije/ Wed, 19 Oct 2016 12:37:37 +0000 http://pravoikt.org/?p=10395 H2020 - Prijava organizacijeTekst H2020 - Registracija organizacije objašnjava postupak registracije organizacija u postupku aplikacije za finansije iz programa H2020. Pre nego što se prijavite za istraživanja podnošenjem ponude projekta, sve organizacije (partneri) uključene u projekat prvo moraju biti registrovane od strane Komisije. Kada organizacija nema status pravnog lica, njeni predstavnici moraju dokazati da imaju kapacitet da preduzmu zakonske obaveze u ime organizacije i da organizacija poseduje osnovne finansijske i operativne kapacitete za uspešno ispunjavanje obaveza vezanih za učešće u H2020 projektima.

Tekst H2020 – Registracija organizacije čiji je autor Tamara Mitrović, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10395
Kako pronaći partnere za saradnju na H2020 projektima http://pravoikt.org/kako-pronaci-partnere-za-saradnju-na-h2020-projektima/ Mon, 10 Oct 2016 07:05:04 +0000 http://pravoikt.org/?p=10385 Kako pronaći partnere za saradnju na H2020 projektimaU ovom tekstu predstavićemo važan korak u postupku aplikacije za H2020, a to je pitanje pronalaženja odgovarajućih partnera za saradnju na projektima u okviru ovog programa.

Tekst Kako pronaći partnere za saradnju na H2020 projektima čiji je autor Tamara Mitrović, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10385
H2020 – kako pronaći pravi poziv http://pravoikt.org/h2020-kako-pronaci-pravi-poziv/ Thu, 29 Sep 2016 06:59:53 +0000 http://pravoikt.org/?p=10374 H2020 - kako pronaći pravi pozivOvaj tekst pruža osnovne informacije o pronalaženju odgovarajućih javnih poziva za učestvovanje u okviru programa Horizont2020.

Tekst H2020 – kako pronaći pravi poziv čiji je autor Tamara Mitrović, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10374
Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA http://pravoikt.org/americki-zakon-o-autorskom-pravu-u-digitalnoj-eri-dmca/ Wed, 21 Sep 2016 14:00:20 +0000 http://pravoikt.org/?p=10368 Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri - DMCAAmerički Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri - DMCA je zakon kojim su postavljeni temelji zaštite autorskog prava na Internetu, a njegove najznačajnije karakteristike su tejkdaun notis (Takedown notice), odnosno zahtev za uklanjanje spornog materijala, kao i određena vrsta imuniteta, tj. mogućnosti da OSP (online service providers) ne budu automatski odgovorni za povrede autorskog prava.

Tekst Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA čiji je autor Stefan Lakićević, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10368
Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju http://pravoikt.org/nacrt-zakona-o-elektronskom-dokumentu-elektronskoj-identifikaciji-uslugama-od-poverenja-u-elektronskom-poslovanju/ Fri, 16 Sep 2016 12:00:15 +0000 http://pravoikt.org/?p=10291 Nacrt_zakona_o_elektronskom_dokumentu_PravkoIKTElektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja su od suštinskog značaja u modernom elektronskom poslovanju. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija započelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koja traje od 7. do 30. septembra 2016. godine. Ovaj zakon će zameniti postojeće zakone o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu i regulisati materiju u skladu sa rešenjima iz Uredbe EU o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskim transakcijama, kojom je prestala da važi Direktiva o elektronskom potpisu iz 1999. godine.

Tekst Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju čiji je autor Milan Vojvodić, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10291
Patentni trolovi http://pravoikt.org/patentni-trolovi/ Tue, 21 Jun 2016 14:00:15 +0000 http://pravoikt.org/?p=10226 U ovom tekstu bavićemo se pitanjima iz oblasti patetnog prava, tačnije pitanjem patentnih trolova. Patentni trol je nesavesno pravno ili fizičko lice koje pokreće postupke zbog povrede patenta protiv lica koja su ga navodno povredila, sa ciljem sticanja licencnih naknada ili zarad nametanja parničnih troškova koji bi ograničili buduće delovanje tuženog.

Tekst Patentni trolovi čiji je autor Stefan Lakićević, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10226
Sweet Pie of Mine: Slučaj Eksl Rouza i uklanjanje sadržaja na Internetu http://pravoikt.org/sweet-pie-mine-slucaj-eksl-rouza-uklanjanje-sadrzaja-na-internetu/ Sun, 12 Jun 2016 13:00:38 +0000 http://pravoikt.org/?p=10215 Sweet_Pie_of_Mine_slučaj_Eksl_Rouza_i_uklanjanje_sadržaja_na_Internetu_PravoIKTNedavno se u žižu interesovanja javnosti našao zanimljiv slučaj pevača američke rok grupe ,,Gans end Rouzes“ (,,Guns N’ Roses “), Eksl Rouza, koji je od Gugla zahtevao da iz pretrage fotografija izbaci mim (eng. meme) na kojima su ismevani njegovi problemi sa težinom. U pokušau da ukloni sadržaj na Internetu Eksl se poziva na zaštitu autorksih prava i koristi DMCA proceduru.

Tekst Sweet Pie of Mine: Slučaj Eksl Rouza i uklanjanje sadržaja na Internetu čiji je autor Miloš Stojković, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10215
Pristupačnost IKT- osvrt na strategiju iz ugla osoba sa invaliditetom http://pravoikt.org/pristupacnost-ikt-osvrt-na-strategiju-iz-ugla-osoba-sa-invaliditetom/ Tue, 07 Jun 2016 08:00:44 +0000 http://pravoikt.org/?p=10209 Pristupačnost IKTNa pitanje koliko su IKT usluge i servisi prilagođeni osobama sa invaliditetom nije lako dati jednostavan odgovor. Naime, iako postoje pomaci u prilagođavanju IKT usluga i servisa u Republici Srbiji, razvijenost ovih servisa za sociougrožene grupe nije u potpunosti okončan.

Tekst Pristupačnost IKT- osvrt na strategiju iz ugla osoba sa invaliditetom čiji je autor Viktor Živojinović, objavio je sajt PravoIKT.

]]>
10209