Evropski sud za ljudska prava

Sudska praksa u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija zasniva se na interpretaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Ona igra značajnu ulogu u razvoju prava informaciono-komunikacionih tehnologija država članica Saveta Evrope.

Naš cilj je da svima koje zanima sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija omogućimo pristup najbitnijim odlukama, na srpskom jeziku. PravoIKT objavljuje pregled činjenica i komentare slučajeva koji se odnose na pitanja kao što su:

  • pravo na privatan i porodični život
  • zaštita podataka o ličnosti
  • sloboda izražavanja
  • pristup informacijama
  • biometrijski podaci
  • poverljivost komunikacija
  • i mnoga druga.

Kompletna sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava može se pronaći i pretraživati na nekoliko stranih jezika na internet prezentaciji suda. Evropski sud za ljudska prava nudi mesečne preglede najbitnijih odluka i druge publikacije, među kojima je i Praktični vodič kroz uslove prihvatljivosti, na srpskom jeziku.

Također, pres služba pri Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu objavljuje korisne informacije o radu suda, organizovane po oblastima. Zainteresovani za aktivnosti Saveta Evrope na blogu organizacije mogu pratiti tekstove koje se odnose na privatnost, zaštitu podataka o ličnosti, itd.

U saradnji sa Agencijom za ljudska prava Evropske Unije, Savet Evrope je nedavno objavio Priručnik o zaštiti podataka o ličnosti u Evropi.

 

referenca

Komentari sudskih odluka sadrže referencu sa linkom ka izvornom, zvaničnom tekstu odluke.

 

 

činjenice

Sumarni pregled činjenica slučaja koji prethodi komentaru omogućava uvid u rezonovanje suda.

 

 

komentar

Nakon reference i prezentacije činjenica, model sudskih odluka sadrži komentar odluke.

 

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije je slučaj vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji se odnosi na pristup informacijama od javnog značaja. Konkretno pitanje je odbijanje agencije BIA da obelodani broj lica pod elektronskim nadzorom u toku 2005. godine.

S. i Marper protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju S. i Marper protiv Ujedinjenog Kraljevstva vezana za pitanje opravdanosti zadržavanja otisaka prstiju i uzoraka DNK u policijskoj bazi podataka.

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

M.K. protiv Francuske

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava: M.K. protiv Francuske. Povreda prava na privatnost zadržavanjem otisaka prstiju u bazi podataka policije.

Niste pronašli sudsku odluku koju tražite?

Hoćete da napišete komentar odluke Evropskog suda za ljudska prava i dopunite naš sadržaj?

Javite nam se. PravoIKT traži nove saradnike!

Template not found

 

Budite u toku!

Prijavite se na PravoIKT bilten i jednom sedmično primite nove komentare sudskih odluka Evropskog suda za ljudska prava na mejl.