Европски центар за сајберкриминал

Европски центар за сајберкриминал

Европски центар за сајберкриминал 640 480 Ђорђе Ђокић, LL.M.

Европски центар за сајберкриминал (European Cybercrime Centre EC3) је основан прије скоро годину дана, у јануару ове године. EC3 је основан као одговор на пораст криминала у области информационо-комуникационих технологија, и осмишљен је као одговор ЕУ на неопходност заједничке акције у циљу његовог спречавања.

У свом раду, Европски центар за сајберкриминал се суочава са проблемима из три области:

  • криминално дјеловање организованих група у циљу стварања профита активностима као што је онлајн превара
  • криминалне активности са тешким посљедицама по жртву као што су злостављање дјеце или сексуално злостављање путем Интернета
  • активности које угрожавају критичну структуру информационих система у Европској Унији.

Европски центар за сајберкриминал је уско повезан са Европолом, у чијим се просторијама и налази, чиме је поједностављен приступ већ постојећој европоловој инфраструктури и мрежи за спровођење закона.

Рад Центра предводи Троелс Ертинг, (Troels Oerting).

Извор инфографије о раду центра: Европска Комисија

Ђорђе Ђокић, LL.M.

Ђорђе Ђокић, LL.M.

Експерт за приватност и заштиту података о личности, Правни саветник за приватност при ИНТЕРПОЛ-у, Експерт-евалуатор Европске комисије, Мастер права ЕУ, аутор књиге ”Заштита приватности на Интернету и Савет Европе”,  Privacy by Design Ambassador.

All stories by:Ђорђе Ђокић, LL.M.