Evropska konferencija o kockanju

Evropska konferencija o kockanju

U periodu od 9. do 12. septembra u Helsinkiju je održana deseta redovna Evropska konferencija o kockanju u organizaciji Evropskog udruženja za studije o kockanju.

Oko 300 naučnih istraživača, predstavnika regulatornih tela, nevladinog sektora, javnih ustanova i industrije iz 37 država prisustvovalo je konferenciji. 85 radova je predstavljeno, kao i 20 postera.

Konferencija je imala interdisciplinarni karakter. Naučni radovi, dostignuća, kao i stavovi iz oblasti psihologije, politike, prava i IKT-a predstavljeni su kroz plenarne i paralelane sesije.

Pre konferencije, održana su uvodna predvanja. Veliku pažnju privuklo je predvanje profesora psihologije Marka Grifita sa Univerziteta u Notingemu, koji je u saradnji sa konsultanskom kućom Nekton izradio sistem za prevenciju problema kockanja. Naime putem analize velike količine podataka (Big Data) sistem prati ponašanje kockara u onlajn okruženju i identifikuje potencijal za nastanak kompulzivnog kockanja. Nakon identifikacije, sistem može da upozori kockara o problematičnom ponašanju ili da mu eventualno uskrati mogućnost daljeg kockanja.

Naredna konferencija održava se septembra 2016. godine.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master prava i master ekonomije

  • googleplus
  • linkedin