Preporuke o upotrebi kriptografije za obezbjeđenje podataka o ličnosti

Agencija za sigurnost informacija i mreža Evropske Unije (European Network and Information Security Agency – ENISA) je objavila izvještaj ”Preporučene kriptografske mjere za bezbijednost podataka o ličnosti”. Verzija izvještaja na englsekom jeziku može se preuzeti ovdje.

U svom izvještaju ENISA preporučuje državama članicama EU i organizacijama koje posluju u okviru njihovih granica da ulože više truda u promociju kriptografije kao načina obezbjeđivanja podataka o ličnosti.

Izvještaj ukazuje na načine zaštite osjetljivih i/ili podataka o ličnosti koji su prikupljeni na legalan način. Izvještaj ukazuje na jasnu vezu između zaštite prava na privatnost, legalne obrade podataka o ličnosti i upotrebe kriptografije. Dokument prati paket tehničkih preporuka o kriptografskim ključevima, algoritmima, parametrima i protokolima.

Ciljna grupa kojoj je Izvještaj namijenjen su arhitekti informacionih sistema i administratori, kao i inžinjeri koji su suočeni sa potrebom za implementacijom novih ili ažuriranjem postojećih mjera zaštite podataka o ličnosti.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter