e-Trgovina

pravna rešenja za nove modele poslovanja

Autori: Adriana Minović, Duško Martić, Dušan Pavlović, Srđan Rajčević i Miloš Stojković

Jezik: srpski

Izdavač: PravoIKT, 2015

Template not found

Podeli ”e-Trgovina: pravna rešenja za nove modele poslovanja”

e-Trgovina: pravna rešenja za nove modele poslovanja

Sinopsis

Nastala na osnovu originalnih stručnih radova naših saradnika objavljenih u periodu od oko godinu dana, ova zbirka tekstova na jednostavan i lako razumljiv način obrađuje aktuelne interdisciplinarne teme iz oblasti e-Trgovine.

Prva tematska celina ove publikacije se odnosi na pravni okvir EU i njegov uticaj na srpsko zakonodavstvo. U fokusu su Direktiva o elektronskoj trgovini i klauzula unutrašnjeg tržišta, Direktiva o zaštiti potrošača i mere koje uvodi u digitalnom okruženju, kao i domaća pravila oglašavanja na Internetu.

Kroz studiju slučaja Pejpala (PayPal) i Bitkoina (Bitcoin), druga tematska celina analizira pravne aspekate informacionog društva koji se odnose na načine i sredstva plaćanja putem Interneta.

Treća celina je posvećena poslovanju u digitalnom okruženju i pitanju poverenja kao i novim ekonomskim modelima koji proizlaze iz ekonomije deljenja (share economy). Bilo da se radi o pravnoj snazi digitalnog potpisa ili o reakcijama tradicionalnih profesija na servise kao što su Uber (Über) ili AirBnB (AirBnB), akcenat je na sukobu starog i novog, i prilagođavanju postojećih pravnih sistema izazovima moderne digitalne ekonomije.

Savetnik za pitanja unutrašnjeg tržišta pri Kancelariji za Evropske integracije Vlade Republike Srbije. Član Pregovačke grupe za informaciono društvo i medije.
Oblasti: e-trgovina, e-bankarstvo, regulatorna politika i strateško odlučivanje u oblasti telekomunikacija.

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EMstudija, master prava i master ekonomije.

Direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, dipl. pravnik, dipl. inž. računarstva, magistar poslovno-pravnih nauka. Zainteresovan za pravne aspekte IKT-a. Idejni tvorac više zakona iz oblasti razvoja informacionog društva u RS.

Saradnik u Advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, član radne grupe za izradu Nacrta zakona o oglašavanju, član pravnog tima ANEM-a i eksterni konsultant SHARE DEFENSE.